Gå til sidens indhold

Øget landingsværdi for dansk fiskeri i 2022

Fiskeriets struktur og landinger 2022

Danske fiskefartøjer landede i 2022 fisk samt krebs- og bløddyr til en samlet værdi af 2,97 mia. kr. Det var en stigning på 7 pct. i forhold til 2021. Set over en 10-årig periode var landingsværdien for 2022 dog den tredje laveste. I modsætning til den samlede landingsværdi faldt den samlede landingsmængde med 2 pct. til 454.000 ton fra 2021 til 2022.

Værdi af danske fiskefartøjers samlede landinger fordelt på artsgrupper - løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

Fremgang for især sild, krebs- og bløddyr samt torskefisk

Stigningen i den samlede landingsværdi fra 2021 til 2022 skyldtes primært, at landingsværdien for sild steg med 26 pct. svarende til 106 mio. kr. Prisen for sild steg med 17 pct. til 5,46 kr. pr. kg. Der var også fremgang i den samlede landingsværdi af krebs- og bløddyr fra 2021 til 2022. For denne artsgruppe øgedes landingsværdien med 20 pct. svarende til 131 mio. kr. Kiloprisen steg med 22 pct. til 15,76 kr. Den samlede landingsværdi for torskefisk blev 10 pct. eller 28 mio. kr. større i 2022 i forhold til 2021. Samtidig steg kiloprisen med 22 pct. til 22,18 kr.

Tilbagegang for makrel og fladfisk

Makrel og fladfisk trak ned i den samlede landingsværdi i 2022 i forhold til året før. Landingsværdien for makrel blev 25 pct. eller 79 mio. kr. mindre i 2022 end i 2021. Prisen var 11,17 kr. pr. kg i 2022 svarende til en stigning på 15 pct. Landingsværdien for fladfisk faldt med 3 pct. eller 10 mio. kr. fra 2021 til 2022. Kiloprisen steg med 31 pct. til 31,24 kr.  

Mere end halvdelen af fangsten blev landet i Region Nordjylland

I 2022 udgjorde danske fartøjers landinger i Region Nordjylland 59 pct. af den samlede landingsmængde og 53 pct. af den samlede landingsværdi. Værdien af danske fartøjers landinger i udlandet var i 2022 på 136 mio. kr. i det øvrige EU og 533 mio. kr. i det øvrige Europa. Det svarede til hhv. 5 pct. og 18 pct. af den samlede landingsværdi. I 2022 var danske fartøjers landingsmængde i det øvrige EU 20.029 ton og i det øvrige Europa 40.305 ton, hvilket svarede til hhv. 4 pct. og 9 pct. af den samlede landingsmængde.

Danske fartøjers landinger i Danmark efter region. 2022

 

Nord-jylland

Midt-jylland

Øvrige regioner

I alt
 

 

Nord-jylland

Midt-jylland

Øvrige regioner

I alt
 

 

landet vægt, ton

 

værdi, mio. kr.

Landinger i alt

266626

114727

12787

394139

 

1564

579

158

2301

Anm.: Totalen inkluderer ikke landinger uden for Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

Danske fartøjers landinger i Danmark og i udlandet. 2022

 

Danmark

Øvrige EU

Øvrige Europa

I alt
 

 

Danmark

Øvrige EU

Øvrige Europa

I alt
 

 

landet vægt, ton

 

værdi, mio. kr.

Landinger i alt

394139

20029

40305

454473

 

2301

136

533

2969

Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

De største fartøjer bidrog mest til kapaciteten

Kapaciteten, udtrykt i bruttotonnage (BT), for de 25 største fartøjer (dem over 40 meter) var på 38.714 BT i 2022 eller 56 pct. af den samlede danske BT. I 2013 var andelen 46 pct. eller 30.374 BT fordelt på 31 registrerede fartøjer over 40 meter. Også i denne sammenhæng lå Region Nordjylland i 2022 i toppen med en BT på 42.060 BT svarende til 60 pct. af den samlede danske BT fordelt på 524 registrerede fartøjer. I 2013 var andelen 44 pct. svarende til 28.739 BT fordelt på 680 registrerede fartøjer.

Registrerede fartøjer

 

2013

 

2022

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

I alt
 

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

I alt
 

 

antal

Fartøjer

680

664

1318

2662

 

524

498

819

1841

Under 10 m

472

505

1120

2097

 

363

384

682

1429

10,0-11,9 m

36

30

67

133

 

23

14

55

92

12,0-17,9 m

103

64

104

271

 

83

55

61

199

18,0-23,9 m

37

35

18

90

 

25

25

12

62

24,0-39,9 m

22

14

4

40

 

17

11

6

34

40 m og derover

10

16

5

31

 

13

9

3

25

 

BT

Bruttotonnage

28739

20895

15752

65386

 

42060

16144

11323

69526

Under 10 m

1285

978

2581

4844

 

1100

782

1539

3422

10,0-11,9 m

468

403

784

1656

 

280

178

681

1140

12,0-17,9 m

3271

2353

3475

9099

 

3553

2333

2378

8264

18,0-23,9 m

4000

3337

1245

8582

 

3403

2747

883

7032

24,0-39,9 m

6099

3674

1059

10832

 

5576

4045

1334

10955

40 m og derover

13617

10150

6607

30374

 

28147

6059

4508

38714

Anm.: Registrerede fartøjer består af såvel aktive som inaktive fartøjer.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk1

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2023 - Nr. 112

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Grundlaget for fartøjsstatistikken er Fiskeristyrelsens (FST) register over fiskerfartøjer pr. 31. december. Landingsstatistikken udarbejdes på basis af FST's register for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, suppleret med data fra fartøjernes logbøger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation