Gå til sidens indhold

Familierne brugte 22 pct. mindre på nye biler i 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer (tillæg) 2022 værdien af nyregistrerede personbiler

Ændret 02. marts 2023 kl. 13:48

Fejl i de to kort-figurer. Det nederste tegn i figur-forklaringen er rettet fra <= til >=.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Familierne i Hørsholm, Solrød og Rudersdal kommuner brugte flest penge på nye biler i 2022. Deres gennemsnitlige forbrug lå højere end 12.100 kr. pr. familie. Landsgennemsnittet var 6.200 kr. pr. familie mod 8.100 i 2021. Det totale private bilforbrug i 2022 var 19,8 mia. kr. mod 25,3 mia. kr. i 2021 eller 21,8 pct. mindre. Det lavere forbrug var en kombination af færre biler - 55.000 i 2022 mod 83.300 i 2021 - og en højere gennemsnitspris - 360.600 kr. i 2022 mod 304.500 kr. i 2021. Den højere gennemsnitspris skyldes især stigende andele af SUV'er og elbiler. Antalsmæssigt udgjorde SUV'erne 51,4 pct. af familiernes nye biler i 2022 mod 42,3 pct. i 2021, mens de værdimæssigt udgjorde 60,1 pct. mod 52,0 pct. De fuldt eldrevne SUV'er stod for 22,0 pct. af familiernes biler i 2022 og 28,6 pct. af forbruget mod 10,7 pct. og 14,7 pct. i 2021.

Gennemsnitligt forbrug pr. familie på nye biler. 2022Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Skævhed i familiernes forbrug kommunerne imellem

Bilforbruget i de 25 kommuner med et gennemsnitligt forbrug over 8.000 kr. pr. familie - røde og mørkeblå ovenfor - udgjorde 24,8 pct. af familiernes totale forbrug, men det er kun 16,4 pct. af familierne, der bor der. Bilforbruget i de 28 kommuner med det laveste gennemsnitlige forbrug - lyseste blå ovenfor- udgjorde omvendt 31,1 pct. af det totale forbrug, mens 43,0 pct. af familierne bor der.

Nye biler for 54,4 mia. kr. i 2022

Familierne og erhvervene har i 2022 samlet købt nye personbiler for 54,4 mia. kr. opgjort i løbende købspriser, inklusive moms og afgifter. Det er 4,7 mia. kr. lavere end i 2021, men på niveau med 2020. Beløbet i 2022 rækker til 149.150 biler á 364.800 kr. I 2021 blev der købt 186.400 biler á 316.900 kr.

I 2022 købte 52.400 familier 55.000 biler til en gennemsnitspris på 360.500 kr. eller 19,8 mia. kr. i alt. Gennemsnittet dækker over benzinbiler til 245.900 kr. og diesel- og elbiler samt plugin hybrider til 453.200-467.200 kr. Den gennemsnitlige udgift pr. familie på 377.000 kr. er lidt højere, fordi nogle familier har købt flere nye biler.

Erhvervene købte 94.200 biler for 34,6 mia. kr. - i gennemsnit 367.200 kr. Her dækker gennemsnittet benzinbiler til 288.200 kr. og diesel- og elbiler samt pluginhybrider til 425.200-512.200 kr.

60 pct. af familiernes bilforbrug gik til SUV'er i 2022

60,1 pct. af de penge, familierne brugte på nye biler i 2022, gik til segmentet SUV, mens 24,6 pct. gik til segmenterne small, medium og large. Det er en betydelig fremgang siden 2017 for SUV'erne, der dengang udgjorde 22,0 pct. af familiernes køb. Omvendt er de tre øvrige segmenter gået tilbage fra 46,6 pct. i 2017. Elbilernes andel af familiernes forbrug steg fra 23,2 pct. i 2021 til 39,0 pct. i 2022.

Familiernes forbrug på nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

SUV og large står for 2/3 af erhvervenes investeringer i 2022

Erhvervenes investeringer i 2022 rettede sig mod segmenterne large og SUV med 64,8 pct. og small og medium med 19,1 pct. I 2017 udgjorde de samme segmenter hhv. 43 pct. og 29,4 pct. af investeringerne. Elbilernes andel af investeringerne steg fra 10,0 pct. i 2021 til 16,7 pct. i 2022.

Erhvervenes investeringer i nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

Bilkøberne på Læsø købte dyre biler - på Lolland købte de billige

Familierne på Læsø, der købte ny bil i 2022, brugte i gennemsnit 549.100 kr., mens familierne på Lolland, der købte bil, i gennemsnit brugte 324.700 kr.

Relativt flest familier i Solrød og færrest i København købte ny bil

Andelen af familier, der har købt bil, er en tredje dimension i belysningen af familiernes bilkøb, og selv om der er nogle sammenfald med de kommuner, hvor forbruget er højest/lavest, er der også forskelle. I Solrød købte 3,1 pct. af kommunens familier nye biler i 2022. Det var herudover kun i Hørsholm, Egedal, Allerød, Furesø, Rudersdal og Dragør kommuner, at flere end 2,5 pct. af familierne købte ny bil. Familierne i København og på Frederiksberg samt på Ærø og Læsø var omvendt de mindst købelystne med færre end 1 pct. af familierne. I hele landet købte 1,7 pct. af familierne ny bil i 2022 mod 2,6 pct. i 2021.

Gennemsnitligt forbrug på nye biler for bilkøbende familier. 2022Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Købsværdien af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene fordelt på segmenter

 

2012

2017

2022

 

2012

2017

2022

 

mio. kr.

 

pct.

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

I alt

15586

19990

19826

 

100

100

100

Mini

4835

2735

685

 

31,0

13,7

3,5

Small

4747

4629

1845

 

30,5

23,2

9,3

Medium

2418

3632

1444

 

15,5

18,2

7,3

Large

948

1061

1595

 

6,1

5,3

8,0

SUV

588

4392

11922

 

3,8

22,0

60,1

MPV

1276

2427

840

 

8,2

12,1

4,2

Øvrige

773

1114

1495

 

5,0

5,6

7,5

Erhverv

 

 

 

 

 

 

 

I alt

17070

29572

34576

 

100

100

100

Mini

889

1486

541

 

5,2

5,0

1,6

Small

2236

2841

2879

 

13,1

9,6

8,3

Medium

3116

5852

3736

 

18,3

19,8

10,8

Large

5399

6766

5128

 

31,6

22,9

14,8

SUV

1256

5941

17275

 

7,4

20,1

50,0

MPV

2239

2484

1057

 

13,1

8,4

3,1

Øvrige

1935

4201

3959

 

11,3

14,2

11,5

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Gennemsnitspriser for nye personbiler efter ejer, drivmiddel og segment i 2022

 

Husholdninger

 

Erhverv

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

kr.

I alt

360547

245904

467237

453235

461121

 

367196

288151

512190

425180

437494

Mini

144105

139415

220799

 

147179

130765

230447

Small

202145

199069

239712

255202

 

190143

187214

234006

247600

Medium

331169

301177

354768

347871

356408

 

309921

292666

344482

333572

318968

Large

512078

479758

560318

513290

514513

 

477038

493250

486724

462548

454757

MPV

316032

283070

446421

313173

348683

 

341583

282493

449825

321281

310821

SUV

421599

318979

482768

468090

459081

 

399115

331187

550487

451141

428669

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Nye personbiler efter ejer, drivmiddel og segment i 2021 og 2022. Antal og værdi

 

Husholdninger

 

Erhverv

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

antal, pct.

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

49,6

6,3

17,9

26,2

 

100,0

52,6

19,6

9,6

18,1

Mini

11,0

9,8

0,0

1,2

0,0

 

6,5

4,7

0,0

1,8

0,0

Small

20,7

19,6

0,4

0,6

0,0

 

16,1

15,3

0,2

0,5

0,0

Medium

9,9

4,1

0,9

2,1

2,8

 

15,7

8,5

2,7

1,3

3,1

Large

5,6

0,5

0,4

2,9

1,7

 

14,2

4,3

6,3

1,4

2,2

MPV

6,0

1,6

0,7

0,1

3,7

 

3,3

1,0

1,2

0,1

1,1

SUV

42,3

13,7

1,3

10,7

16,6

 

37,6

17,3

6,0

4,3

9,9

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

45,7

4,4

31,1

18,9

 

100,0

53,4

15,1

14,4

17,1

Mini

8,6

8,1

0,0

0,5

0,0

 

3,9

3,3

0,0

0,6

0,0

Small

16,6

15,7

0,0

0,9

0,0

 

16,1

15,3

0,0

0,7

0,0

Medium

7,9

3,1

0,3

3,3

1,2

 

12,8

7,3

2,0

1,7

1,8

Large

5,7

0,4

0,1

3,7

1,4

 

11,4

3,1

3,7

2,1

2,5

MPV

4,8

2,7

0,2

0,2

1,7

 

3,3

1,3

1,0

0,1

0,9

SUV

51,4

15,3

0,8

22,0

13,3

 

46,0

22,3

5,1

8,5

10,0

 

værdi, pct.

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

34,1

8,2

23,2

34,5

 

100,0

41,6

26,6

10,0

21,6

Mini

4,3

3,6

0,0

0,7

0,0

 

2,6

1,5

0,0

1,1

0,0

Small

11,7

10,9

0,2

0,5

0,0

 

8,5

8,0

0,1

0,4

0,0

Medium

9,6

3,6

0,8

2,1

3,1

 

13,5

6,9

2,5

1,2

2,9

Large

8,2

0,7

0,6

4,6

2,4

 

18,8

5,8

8,4

1,9

2,7

MPV

6,2

1,3

0,8

0,1

4,0

 

3,0

0,7

1,3

0,1

1,0

SUV

52,0

13,3

1,9

14,7

22,2

 

42,2

16,2

8,8

5,0

12,2

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

31,2

5,6

39,0

24,1

 

100,0

41,9

21,0

16,7

20,3

Mini

3,5

3,2

0,0

0,3

0,0

 

1,6

1,2

0,0

0,4

0,0

Small

9,3

8,7

0,0

0,6

0,0

 

8,3

7,8

0,0

0,5

0,0

Medium

7,3

2,6

0,3

3,2

1,2

 

10,8

5,8

1,9

1,5

1,5

Large

8,0

0,6

0,2

5,2

2,0

 

14,8

4,2

4,9

2,7

3,1

MPV

4,2

2,1

0,3

0,2

1,7

 

3,1

1,0

1,2

0,1

0,8

SUV

60,1

13,5

1,0

28,6

16,9

 

50,0

20,1

7,7

10,5

11,7

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2023 - Nr. 71

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Beløbene viser den samlede sum, som ejerne har betalt for deres nye biler inklusive moms og afgifter mv. Leasingbiler indgår ikke i opgørelsen, da leasingtagerens/brugerens udgift i princippet er en lejeudgift og ikke en investering.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation