Gå til sidens indhold

Enlige modtager mere i børneydelser og -tilskud

Børnefamilieydelser og børnetilskud 2022

Enlige med ét barn modtog i gennemsnit 5.900 kr. i børneydelser og børnetilskud i fjerde kvartal 2022. Det var næsten dobbelt så meget som familier med to voksne og ét barn. De samlede udbetalinger vokser med antallet af børn, men forskellen bliver relativt mindre med antallet af børn. Således modtog enlige med fire eller flere børn 21.600 kr., mens par med fire børn eller flere i gennemsnit modtog 14.100 kr. i børneydelser og -tilskud i fjerde kvartal.

Gennemsnitlig udbetaling af børneydelser og børnetilskud til børnefamilier 4. kvartal 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/bts102

Få modtagere af særligt tilskud og midlertidig børnetilskud

Fire ud af fem enlige, der havde børn registreret på deres folkeregisteradresse, modtog i fjerde kvartal 2022 hhv. ordinært børnetilskud og ekstra børnetilskud. Hvis man som enlig forælder ikke modtager børnetilskud, kan det eksempelvis skyldes, at man har en partner, der ikke har samme folkeregisteradresse, eller at den enlige forælder ikke har ansøgt om ordinært tilskud og ekstra børnetilskud. 6 pct. af børnefamilier med enlige forældre modtog midlertidigt børnetilskud, og 8 pct. modtog særligt børnetilskud. Enlige forældre modtog pr. kvartal i gennemsnit 200 kr. i midlertidigt børnetilskud og 500 kr. i særligt børnetilskud, idet gennemsnittet for de 12.400 enlige forældre, der faktisk modtog særligt børnetilskud var 5.600 kr., og for de 8.300 enlige forældre, der modtog midlertidig børnetilskud, var det 4.000 kr.

Enlige med børn modtager lige så meget i børneydelser som i børnetilskud

De fleste børnetilskud er enten målrettet enlige forældre, eller også er der større sandsynlighed for at enlige forældre modtager tilskuddet. Ordinært børnetilskud og ekstra børnetilskud skal man eksempelvis være enlig for at modtage, mens man kan modtage særligt børnetilskud, selvom man har fundet en ny partner. Da ekstra børnetilskud bliver udbetalt med den samme sats, pt. 1.546 kr. pr. kvartal, uanset hvor mange børn den enlige forælder har, så er der mindre forskel mellem enlige forældre og par, jo flere børn der er i familien. Der blev sammenlagt udbetalt 630 mio. kr. til enlige forældre i børne- og ungeydelser og 560 mio. kr. til enlige forældre i børnetilskud, mens der til familier med to forældre i alt blev udbetalt 3,0 mia. kr. i børne- og ungeydelser og 71 mio. kr. i børnetilskud.

Ny lovgivning betyder, at børne- og ungeydelserne bliver delt

I 2021 var blot 5 pct. af alle modtagere af børneydelsen (0-14 år) mænd, mens det i 2022 var 45 pct. mænd. Den samme udvikling kan ses på ungeydelsen (15-17 år). Det skyldes ny lovgivning, der betyder, at børneydelsen såvel som ungeydelsen fra 2022 og frem bliver ligeligt fordelt mellem moderen og faderen. Mens 572.300 personer modtog i gennemsnit 5.600 kr. i børneydelse i fjerde kvartal 2021, modtog 993.100 personer i gennemsnit 3.200 kr. i børneydelse i fjerde kvartal 2022. Samlet blev der i både fjerde kvartal 2021 og 2022 udbetalt 3,2 mia. kr. i børneydelse.

Andel af modtagere af børneydelse, fordelt på køn. 2021-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/bts101

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2023 - Nr. 121

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om børnefamilieydelser og børnetilskud er baseret på Danmarks Statistiks bør-netilskudsstatistikregister. Oplysningerne hertil er modtaget fra de it-systemer, der admini¬strerer udbetaling af bør¬neydelser hos Udbetaling Danmark og ATP. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation