Gå til sidens indhold

Markant prisstigning på husbyggeri i 2022

Producentprisindeks for byggeri 2022

Prisen på byggeri af et nyt fritliggende enfamiliehus steg fra 2021 til 2022 med 7,5 pct. Til sammenligning steg prisen på salg af eksisterende enfamiliehuse kun med 0,7 pct. I samme periode steg omkostningerne ved at bygge enfamiliehuse med 10,4 pct., mens prisen på udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver af boliger og erhvervsejendomme steg med 10,0 pct.

Prisudvikling for byggeri af fritliggende enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/pris91, ej6 og pris90. For pris90 er årsindekset beregnet som et gennemsnit af årets fire kvartalsindeks.

Byggeomkostninger steg mere end prisen for nybyggeri

Med denne offentliggørelse publiceres producentprisindeks for byggeri af boliger, som beskriver udviklingen i de priser, kunder skal betale for et færdigbygget enfamiliehus, dvs. producentens pris inkl. avance. Statistikken adskiller sig fra Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, som beskriver udviklingen i omkostninger til arbejdsløn og materialer ved nybyggeri af boliger. En sammenligning af de to indeks for enfamiliehuse i 2022 viser, at udviklingen var 2,89 procentpoint større i byggeomkostningsindekset end i producentprisindekset. Dvs. at for nybyggede enfamiliehuse steg byggeriomkostningerne mere end salgsprisen. Til sammenligning steg byggeomkostningsindekset i 2021 med 1,43 procentpoint mere end producentprisindekset.

Udvikling for byggeomkostninger og producentpriser for enfamiliehuseKilde: www.statstikbanken.dk/byg52 og beregninger baseret på pris90

Store kvartals- og årsstigninger i prisen på nybyggeri af enfamiliehuse

Prisen på nybyggeri af et fritliggende enfamiliehus steg med 3,2 pct. i fjerde kvartal 2022 i forhold til tredje kvartal. Set over et år var det i fjerde kvartal 2022 10,1 pct. dyrere at købe et nybygget enfamiliehus sammenlignet med samme kvartal året før.

Producentprisindeks for nybyggeri af enfamiliehuse

 

Indeks (2015=100)

Ændring i forhold til
sidste kvartal

Ændring i forhold til
samme kvartal året før

 

 

pct.

4. kvt. 2022

140,2

3,2

10,1

3. kvt. 2022

135,8

3,3

10,0

2. kvt. 2022

131,4

3,7

5,5

1. kvt. 2022

126,7

-0,5

4,2

4. kvt. 2021

127,3

3,1

3,9

3. kvt. 2021

123,5

-0,8

1,5

2. kvt. 2021

124,5

2,4

3,5

1. kvt. 2021

121,6

-0,7

1,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris90

Prisen på renovering og vedligeholdelse steg 10 pct. det seneste år

Prisen på udførelse af håndværksopgaver steg med 10,0 pct. i 2022 i forhold til året før. Ligesom i 2021 var det særligt priserne på tømrer- og tagdækningsopgaver, der trak priserne op med stigninger på hhv. 11,7 pct. og 17,3 pct.

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Indeks (2015=100)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

103,8

107,0

109,7

112,2

121,8

134,0

Elinstallation

103,0

105,8

108,8

109,9

114,8

121,8

Vvs og blikkenslager

104,9

107,2

108,8

111,1

117,6

127,9

Tømrer

103,5

106,3

108,8

111,8

123,5

137,9

Bygningsfærdiggørelse

103,2

105,5

107,5

110,1

116,3

122,9

Tagdækker

102,9

106,7

110,4

113,8

131,9

154,7

Murer

104,6

109,5

113,1

115,7

123,6

131,8

 

Ændring i forhold til året før (pct.)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

2,2

2,2

2,5

2,3

8,6

10,0

Elinstallation

2,1

2,1

2,8

1,0

4,5

6,1

Vvs og blikkenslager

2,1

2,1

1,5

2,1

5,9

8,8

Tømrer

2,4

2,4

2,4

2,8

10,5

11,7

Bygningsfærdiggørelse

2,2

2,2

1,9

2,4

5,6

5,7

Tagdækker

1,6

1,6

3,5

3,1

15,9

17,3

Murer

2,9

2,9

3,3

2,3

6,8

6,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris91

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2023 - Nr. 120

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om prisudviklingen for enfamiliehuse er baseret på indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Statistikken om prisudviklingen for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udarbejdes på baggrund af indberettede priser fra håndværksfirmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation