Gå til sidens indhold

18.600 indvandringer i 2. kvartal 2023

Befolkningens udvikling 2. kvt. 2023

I andet kvartal 2023 var der 18.569 indvandringer, hvilket er flere indvandringer end i andet kvartal året før COVID-19, nemlig 18 pct. flere end i andet kvartal 2019. Indvandrede med dansk statsborgerskab stod for 24 pct. af indvandringerne i andet kvartal 2023. Indvandrede med statsborgerskab fra et EU/EØS-land stod for 39 pct. af indvandringerne, og indvandrede med et statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS udgjorde de resterende 37 pct. af indvandringerne i andet kvartal 2023. Der indvandrede 1.895 personer med ukrainsk statsborgerskab i andet kvartal 2023, hvormed de udgjorde 28 pct. af de indvandrede med statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS.

Indvandring på statsborgerskab 2. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt

15.900 udvandringer i 2. kvartal 2023

Der er en tæt sammenhæng mellem niveauerne for ind- og udvandring, idet samme personer kan stå for hhv. en indvandring og udvandring (eller omvendt). Niveauet for det enkelte års udvandring skal derfor ses i lyset af de foregående års niveauer for indvandring. I andet kvartal 2023 var der 15.881 udvandringer, hvilket er 22 pct. flere end i andet kvartal 2022, og 5 pct. flere end andet kvartal 2019. Den største stigning i udvandring mellem andet kvartal 2022 og 2023 var blandt personer med statsborgerskab i et land uden for EU/EØS, en stigning på 34 pct. Dette svarer til 1.591 personer. I andet kvartal 2023 udvandrede 1.715 personer med ukrainsk statsborgerskab. Til sammenligning udvandrede hhv. 210 og 753 personer med ukrainsk statsborgerskab i andet kvartal 2021 og 2022.

Udvandring på statsborgerskab 2. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/van2kvt

Fortsat befolkningstilvækst

Antallet af levendefødte var i andet kvartal 2023 14.394 børn, hvilket er 1 pct. færre end i andet kvartal 2022. I samme periode døde 14.003 personer, hvilket også er 1 pct. færre end i andet kvartal 2022. Samlet set resulterede denne fordeling i et fødselsoverskud på 391 personer i andet kvartal 2023.  

Den positive nettoindvandring og det positive fødselsoverskud betød, at befolkningen i løbet af andet kvartal 2023 voksede med 2.757 personer, hvormed Danmarks befolkning den 1. juli 2023 udgjorde 5.944.145 personer.

Befolkningens bevægelser 2. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Nyt fra Danmarks Statistik

11. august 2023 - Nr. 278

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation