Gå til sidens indhold

Fortsat fødselsunderskud

Befolkningens udvikling 1. kvt. 2023

Antallet af levendefødte var i første kvartal 2023 13.965 børn, hvilket er 2 pct. færre end i første kvartal 2022. I samme periode døde 15.215 personer, hvilket er 4 pct. færre end i første kvartal 2022. Samlet set resulterede denne fordeling i et fødselsunderskud på 1.250 personer i første kvartal 2023. Både antallet af fødte og døde veksler hen over året, dog med en gennemgående tendens til et generelt højt antal fødte i tredje kvartal.

Fødselsoverskud opgjort på kvartalerKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Indvandring over niveauet før COVID-19

I første kvartal 2023 var der 25.833 indvandringer, hvilket er flere indvandringer i første kvartal end året før COVID-19; nemlig 27 pct. flere end i første kvartal 2019. Indvandrede med dansk statsborgerskab stod for 15 pct. af indvandringerne i første kvartal 2023. Indvandrede med et statsborgerskab fra et EU/EØS-land stod for 40 pct. af indvandringerne, og indvandrede med et statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS udgjorde de resterende 45 pct. af indvandringerne i første kvartal 2023. Der indvandrede 2.646 med ukrainsk statsborgerskab, hvormed de udgjorde 23 pct. af de indvandrede med statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS.

Indvandring på statsborgerskab 1. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt

Udvandring igen på niveau med årene før COVID-19

Der er en tæt sammenhæng mellem niveauerne for indvandring og udvandring, idet samme personer kan stå for hhv. en indvandring og udvandring (eller omvendt), hvorfor niveauet for det enkelte års udvandring skal ses i lyset af de foregående års niveau for indvandring. I første kvartal 2023 var der 15.684 udvandringer, hvilket er 28 pct. flere end i første kvartal 2022, og 6 pct. flere end første kvartal 2019. Den største stigning i udvandring mellem første kvartal 2022 og 2023 var blandt personer med statsborgerskab i et land uden for EU/EØS; en stigning på 73 pct. Dette svarer til 2.143 personer; heraf udvandrede 1.563 personer med ukrainsk statsborgerskab. Nettoindvandringen, dvs. indvandring minus udvandring, i første kvartal 2023 var 10.149 personer.

Udvandring på statsborgerskab 1. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/van2kvt

Fortsat befolkningstilvækst

På grund af den positive nettoindvandring voksede den danske befolkning i løbet af første kvartal 2023 med 8.734 personer, hvormed Danmarks befolkning den 1. april 2023 udgjorde 5.941.388 personer.

Befolkningens bevægelser 1. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2023 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation