Gå til sidens indhold

Fortsat stort overskud på de offentlige finanser

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2022 marts-version

I 2022 var der et overskud på 93,0 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er på samme niveau som året før, hvor overskuddet var på 91,0 mia. kr. I 2021 skyldes overskuddet bl.a. høje indtægter fra pensionsafkastskatten på 63,8 mia. kr. I 2022 var indtægterne fra pensionsafkastskatten kun på 11,3 mia. kr. Det blev imidlertid delvist opvejet af stigninger i provenuet fra andre skatter, hvor personlige indkomstskatter steg med 26,6 mia. kr., og indtægterne fra moms steg med 15,1 mia. kr. Sammen med et fald i de samlede offentlige udgifter, gav det et stort overskud i 2022. Det skal bemærkes, at beskatningen af de indefrosne feriemidler gav staten ekstraordinære skatteindtægter på 20,1 mia. kr. i 2020 og 14,6 mia. kr. i 2021.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3

Subsidierne faldt med 38 pct. og er dermed tilbage på niveauet før COVID-19

Subsidierne faldt med 23,8 mia. kr. i forhold til 2021, så de udgjorde 39,5 mia. kr. i 2022. Det er et fald på 38 pct., og det betyder, at udgifterne til subsidier nu er på samme niveau som årene før COVID-19. Årsagen til de høje subsidier i 2020 og 2021 er hjælpepakkerne til erhvervslivet, som blev indført i forbindelse med COVID-19-restriktionerne.

SubsidierKilde: www.statistikbanken.dk/off17

Svagt faldende udgifter til sociale ydelser

De samlede udgifter til sociale ydelser udgjorde 387,1 mia. kr. i 2022. Det er et fald på 0,9 mia. kr. i forhold til 2021. Ændringen er et resultat af både stigninger og fald i en række sociale ydelser. Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge faldt med 6,3 mia. kr., mens udgifterne til pensioner steg med 3,0 mia. kr. Derudover var der mindre ændringer i en lang række andre sociale ydelser.

Sociale ydelserKilde: www.statistikbanken.dk/off10

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2023 - Nr. 104

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation