Gå til sidens indhold

Flere fældende afgørelser for butikstyveri

Domme for kriminalitet 2022

I 2022 blev der truffet 11.002 afgørelser for butikstyverier mv. Af disse var 10.476, svarende til 95 pct., fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig. I forhold til 2021 er antallet af fældende afgørelser steget med 13 pct. i 2022. Til gængæld er antallet faldet 15 pct. siden 2013. Butikstyverier mv. dækker over bl.a. butikstyveri beklædning/skind/fodtøj, butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel samt butikstyveri fra andre forretninger. Med 7.871 fældende afgørelser i 2022 vedrører langt de fleste dog butikstyveri købmand/supermarked/mejeri. Antallet af fældende afgørelser inden for denne kategori steg med 7 pct. fra 2021 til 2022.

Fældende afgørelser for butikstyverier mv. 2013- 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Butikstyveri giver oftest en bøde

Af de i alt 10.476 fældende afgørelser for butikstyveri i 2022 var 9.735 afgjort som en bødestraf, svarende til 93 pct. Frihedsstraffe udgjorde 4 pct. og tiltalefrafald mv., advarsler og foranstaltningsdomme udgjorde sammenlagt 3 pct.

De fleste butikstyverier begås af mænd

Ud af de 10.476 fældende afgørelser for butikstyveri blev 6.801 givet til mænd, svarende til 65 pct. Ved fordeling på alder ses det, at de fleste fældende afgørelser blev givet til mænd i alderen 30-39 år og dernæst til de 40-49-årige. For kvindernes vedkommende var det også i disse to alderskategorier, at de fleste fældende afgørelser blev givet. Til trods for at de fleste fældende afgørelser blev givet til mænd var andelen nogenlunde lige blandt mænd og kvinder i den yngste og de ældste alderskategorier.

Fældende afgørelser for butikstyveri mv. fordelt på alder og køn. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Mindre stigning i fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven

I 2022 blev der truffet 29.417 fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven, svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til 2021. For ejendomsforbrydelser - herunder butikstyverier mv. - steg antallet af fældende afgørelser med 3 pct., og seksualforbrydelser steg med 5 pct. For voldsforbrydelser og 'andre straffelovsforbrydelser' var antallet uændret.

Fældende afgørelser for straffelovsovertrædelser fordelt på overtrædelsestype. 2018-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Fald i færdselslovsovertrædelser, stigning i særlovsovertrædelser

Der var i alt 115.585 fældende afgørelser for færdselslovsovertrædelser i 2022, svarende til et fald på 14 pct. i forhold til 2021. Det skyldes primært færre hastighedsovertrædelser. Til gengæld steg antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af særlovene - herunder primært for overtrædelsen køretøjer, syn ikke efterkommet.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. april 2023 - Nr. 119

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. marts 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation