Gå til sidens indhold

Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

Motorparken
1. januar 2023
2.801.100
Personbiler
+0,5 %
2022-2023

Motorparken 1. januar 2023

De yngste biler med en privat bruger inkl. leasingbiler findes i Vallensbæk Kommune med en gennemsnitsalder på 8,0 år pr. 1. januar 2023. På Ærø er privatbilerne til gengæld 14,2 år tæt fulgt af Samsø med 13,7 år - to år ældre end bornholmernes biler, der er tredjeældst. De yngste privatbiler findes generelt i Øst- og Nordsjælland uden for København, Århusområdet, Aalborg, Odense, Esbjerg og Fredericia. Mønstret er uforandret i forhold til sidste år. Gennemsnitsalderen for de private brugeres biler i hele landet er 9,7 år, mens erhvervsbrugernes er 4,7 år. For et år siden var gennemsnitsalderen 9,4 år og 4,5 år. Alle bilerne set under et er i gennemsnit 9,4 år mod 9,0 år for et år siden.

Gennemsnitsalder for personbiler med bruger i private husholdninger. 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Antallet af elbiler og pluginhybrider næsten fordoblet fra 2022 til 2023

Elbiler udgør primo 2023 i alt 3,6 pct. af de private brugeres personbiler, mens pluginhybriderne udgør 3,2 pct. I erhvervene udgør elbilerne 9,4 pct. af bestanden, mens pluginhybriderne udgør 11,0 pct. Elbilerne udgør samlet set 4,0 pct. af alle personbiler, mens pluginhybriderne udgør 3,7 pct. Sidste år var andelene hhv. 2,4 pct. og 2,8 pct. I faktiske tal er der 271.800 elbiler og pluginhybrider primo 2023 mod 144.600 for et år siden.

Fem gange så mange personbiler som i 1963

Der kører mere end fem gange så mange personbiler rundt på de danske veje ved årsskiftet 2022-2023 som i 1962-1963, idet bestanden af personbiler er vokset fra 548.000 i 1963 til 2.801.100 i dag. I det samme tidsrum er befolkningen vokset fra 4,67 mio. til 5,93 mio.

I 2022 er bestanden vokset med 13.500 biler netto (tilgang minus afgang), hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. i forhold til bestanden ved årets start. Det er den laveste nettotilgang siden 2002 og 2003. På tilgangssiden var 2022 præget af et lavt antal nye biler - 149.300 - mens der udgik 135.800 med den aldersbetingede afgang (hvor stor en del af en årgang, der forsvinder fra et år til det næste). Afgangen, som svarer til 4,6 pct. af bestanden pr. 1. januar 2022, var relativ lav og på niveau med 2020 0g 2021. Brugerne har med andre ord holdt ved deres 'gamle' biler.

Nyregistreringer og bestand af personbiler pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6Nyregistreringer og nettotilgang af personbiler af bestanden pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6

Alderssammensætningen afspejler nyregistreringer tilbage i tiden

Alderssammensætningen af bestanden primo 2023 er ikke kun et resultat af den nylige tilgang af nye biler - som ses som 0-4-årige i figuren neden for - men også af registreringsaktiviteterne mange år tilbage. Eksempelvis afspejler den høje andel af 5-9-årige i den aktuelle bestand det store antal nyregistreringer i især årene 2015-2017.

Personbilernes alderssammensætning pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer var på 3.418.200 stk. ved årsskiftet. Siden 2018-2019 er bestanden vokset med 178.000 køretøjer eller 5,5 pct. Der er kommet flere personbiler, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre motorkøretøjer. I absolutte tal var der 25.600 færre erhvervskøretøjer og 206.600 flere personbiler end for fire år siden.

Udviklingen i bestanden af køretøjer. 1. januar 2019 til 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707

Køretøjsbestanden i Danmark. 1. januar

 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2019
- 2023

 

antal

pct.

Alle køretøjer i alt

4563045

4624440

4724075

4815806

4832650

5,9

Motorkøretøjer i alt

3240176

3282859

3351428

3414031

3418171

5,5

Personbiler

2594469

2651726

2723667

2787553

2801076

8,0

Benzin

1766543

1803976

1834418

1840349

1820424

3,1

Diesel

812502

822181

827412

802420

762754

-6,1

El

10037

15507

31886

66610

112674

1022,6

Hybrid (plugin), gas mv.

5387

10062

29951

78174

105224

1853,3

Busser

13158

13003

12298

11923

11377

-13,5

Varebiler

389461

380175

376435

373470

364888

-6,3

Heraf privat godstransport1

73595

65147

58369

50813

44563

-39,4

Lastbiler

28124

27919

27508

27717

27623

-1,8

Sættevognstrækkere

14539

14584

14674

15430

15776

8,5

Motorcykler

160823

162032

165527

168418

169237

5,2

Knallert-45

38404

32222

30329

28520

27182

-29,2

Brand- og redningskøretøjer2

1198

1198

990

1000

1012

-15,5

Øvrige køretøjer i alt

1322869

1341581

1372647

1401775

1414479

6,9

Påhængsvogne indtil 2 ton

994157

1013315

1043018

1067505

1077363

8,4

Påhængsvogne over 2 ton

67696

71571

76782

82326

86480

27,7

Sættevogne

44191

45219

45517

48229

50848

15,1

Campingvogne

127705

124399

121672

118422

114648

-10,2

Traktorer

89120

87077

85658

85293

85140

-4,5

1 Må anvendes til privatkørsel.
2 Kun vare- og lastbiler.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil710

Motorparken
1. januar 2023
2.801.100
Personbiler
+0,5 %
2022-2023

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2023 - Nr. 102

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation