Gå til sidens indhold

Stigning i både inflationen og kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+3,1 %
juli 2022 - juli 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,3 %
juli 2022 - juli 2023

Forbruger- og nettoprisindeks juli 2023

I juli 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 3,1 pct. i forhold til samme måned året før. I juni var den tilsvarende stigning 2,5 pct. Det er første gang siden oktober 2022, at inflationen tiltager - hvor den toppede med en årsændring på 10,1 pct. Den højere inflation i juli skyldes især prisændringer på sommerhusleje og elektricitet i forhold til sidste måned. Varer er i gennemsnit faldet 0,1 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet i forhold til juli 2022. Tjenester er i gennemsnit steget 6,2 pct. det seneste år, hvilket bl.a. skyldes prisstigninger på sommerhusleje og pakkerejser. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 5,3 pct. i juli, hvilket er en stigning fra 4,9 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på sommerhusleje og pakkerejser, der trækker kerneinflationen op i forhold til juni.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Sommerhusleje bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen restauranter og hoteller havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i juli. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,1 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på sommerhusleje i juli 2023 i forhold til juli 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især leje af sommerhus og elektricitet trak indekset op den seneste måned

Fra juni til juli steg forbrugerprisindekset med 1,8 pct. Isoleret set trak prisændringer på leje af sommerhus, elektricitet og pakkerejser indekset op med 1,71 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, hotelovernatninger og brændstof indekset ned med 0,20 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juni - juli 2023

 

 

Juli 2022 - juli 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

1,8

 

(inflation)

 

3,1

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,85

0,71

 

Leje af sommerhus

0,85

0,68

Elektricitet

3,62

0,56

 

Fødevarer

10,51

0,64

Pakkerejser

1,42

0,44

 

Husleje

20,30

0,55

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,38

-0,13

 

Elektricitet

3,62

-0,97

Hotelovernatninger

0,44

-0,04

 

Brændstof

2,60

-0,55

Brændstof

2,60

-0,03

 

Gas

0,77

-0,24

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Juli

 

Juni

Juli

Juni - juli
2023
 

Juni 2022
- juni 2023
 

Juli 2022
- juli 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

114,9

116,4

118,5

1,8

2,5

3,1

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

122,9

129,7

131,0

1,0

8,8

6,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

129,1

131,9

133,4

1,1

3,1

3,3

Beklædning og fodtøj

4,35

92,2

95,7

92,9

-2,9

1,9

0,8

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

117,0

113,7

115,8

1,8

-1,9

-1,0

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

103,1

108,1

107,5

-0,6

5,5

4,3

Sundhed

2,90

106,5

110,5

110,5

0,0

3,8

3,8

Transport

11,22

121,7

118,2

118,6

0,3

-3,1

-2,5

Kommunikation

1,74

83,6

85,6

86,2

0,7

2,6

3,1

Fritid og kultur

11,43

109,9

112,7

117,8

4,5

4,5

7,2

Uddannelse

0,86

119,6

123,2

123,2

0,0

3,0

3,0

Restauranter og hoteller

7,60

126,0

130,6

141,8

8,6

7,8

12,5

Andre varer og tjenester

8,97

111,5

117,6

117,8

0,2

5,9

5,7

Varer

49,54

114,7

113,3

114,6

1,1

-0,1

-0,1

Tjenester

50,46

114,1

118,2

121,2

2,5

4,7

6,2

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

111,4

115,7

117,3

1,4

4,9

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

115,1

117,6

119,2

1,4

3,5

3,6

HICP i alt

115,4

116,7

119,1

2,1

2,4

3,2

HICP-CT i alt

115,0

117,2

118,7

1,3

3,4

3,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+3,1 %
juli 2022 - juli 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,3 %
juli 2022 - juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2023 - Nr. 276

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation