Gå til sidens indhold

Aftagende inflation for syvende måned i træk

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+2,9 %
maj 2022 - maj 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,0 %
maj 2022 - maj 2023

Forbruger- og nettoprisindeks maj 2023

I maj 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,9 pct. i forhold til samme måned året før. I april var den tilsvarende stigning 5,3 pct. Det er syvende måned i træk, at inflationen aftager. Den lavere inflation i maj i forhold til april skyldes i høj grad prisfald på elektricitet, brændstof samt prisændringer for fødevarer. Varer er i gennemsnit steget 1,1 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisstigninger på fødevarer. Tjenester er steget 4,4 pct. det seneste år, hvilket bl.a. skyldes prisstigninger på restaurant- og cafebesøg. Selvom det, der især trækker ned i inflationen i forhold til sidste måned, er grupper af produkter, der ikke indgår i kerneinflationen (forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer), er kerneinflationen alligevel faldet til 5,0 pct. i maj fra 6,1 pct. i april. Faldet i kerneinflationen skyldes særligt, at møbler og nye biler trækker mindre op i kerneinflationen i maj i forhold til sidste måned.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Fødevarer bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i maj. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,3 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på mælk, ost og æg samt sukkervarer, marmelade og chokolade i maj 2023 i forhold til maj 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især elektricitet trak indekset ned den seneste måned

Fra april til maj faldt forbrugerprisindekset med 1,4 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, brændstof og sommerhusleje ned med 1,36 procentpoint. Modsat trak prisændringer på fødevarer, husleje og hotelovernatninger indekset op med 0,12 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Apr. - maj 2023

 

 

Maj 2022 - maj 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

Forbrugerprisindekset

 

-1,4

 

(inflation)

 

2,9

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fødevarer

10,51

0,05

 

Fødevarer

10,51

1,14

Husleje

20,30

0,04

 

Husleje

20,30

0,55

Hotelovernatninger

0,44

0,03

 

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,39

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

3,62

-1,15

 

Elektricitet

3,62

-1,28

Brændstof

2,60

-0,12

 

Brændstof

2,60

-0,45

Leje af sommerhus

0,85

-0,09

 

Gas

0,77

-0,20

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Maj

 

Apr.

Maj

Apr. - maj
2023
 

Apr. 2022
- apr. 2023
 

Maj 2022
- maj 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

112,7

117,6

116,0

-1,4

5,3

2,9

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

116,0

127,6

128,3

0,5

13,1

10,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

127,8

131,0

132,3

1,0

3,1

3,5

Beklædning og fodtøj

4,35

95,9

98,3

98,4

0,1

3,8

2,6

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

115,8

118,6

113,9

-4,0

2,0

-1,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

101,7

108,9

107,2

-1,6

8,9

5,4

Sundhed

2,90

105,5

110,1

110,5

0,4

4,4

4,7

Transport

11,22

118,9

118,8

117,7

-0,9

2,6

-1,0

Kommunikation

1,74

82,8

86,1

85,8

-0,3

5,4

3,6

Fritid og kultur

11,43

107,7

112,6

111,8

-0,7

4,6

3,8

Uddannelse

0,86

119,6

123,2

123,2

0,0

3,0

3,0

Restauranter og hoteller

7,60

118,6

128,5

127,9

-0,5

10,0

7,8

Andre varer og tjenester

8,97

111,1

117,4

117,4

0,0

6,3

5,7

Varer

49,54

112,1

116,5

113,3

-2,7

5,3

1,1

Tjenester

50,46

112,5

117,6

117,5

-0,1

5,0

4,4

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

109,8

115,4

115,3

-0,1

6,1

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

112,7

118,7

117,2

-1,3

6,4

4,0

HICP i alt

113,0

118,1

116,3

-1,5

5,6

2,9

HICP-CT i alt

112,2

118,7

116,8

-1,6

6,8

4,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+2,9 %
maj 2022 - maj 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,0 %
maj 2022 - maj 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juni 2023 - Nr. 206

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation