Gå til sidens indhold

Aftagende inflation for sjette måned i træk

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+5,3 %
april 2022 - april 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,1 %
april 2022 - april 2023

Forbruger- og nettoprisindeks april 2023

I april 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 5,3 pct. i forhold til samme måned året før. I marts var den tilsvarende stigning 6,7 pct. Det er sjette måned i træk, at årsstigningen i forbrugerprisindekset falder. Den lavere inflation i april i forhold til marts skyldes i høj grad prisændringer på elektricitet, fødevarer og gas. Selvom inflationen er aftagende, er den stadig på et højt niveau, hvilket skyldes høje prisstigninger inden for både varer og tjenester. Varer er i gennemsnit steget 5,3 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisstigninger på fødevarer. Tjenester er steget 5,0 pct. det seneste år, hvilket bl.a. skyldes prisstigninger på restaurant- og cafebesøg. Selvom det, der især trækker ned i inflationen i forhold til sidste måned, er grupper af produkter, der ikke indgår i kerneinflationen (forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer), er kerneinflationen alligevel faldet til 6,1 pct. i april fra 6,4 pct. i marts. Faldet i kerneinflationen skyldes særligt at tobak samt nye biler og møbler trækker mindre op i kerneinflationen i april i forhold til sidste måned.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Fødevarer bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i april. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,6 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på mælk, ost og æg samt sukkervarer, marmelade og chokolade i april 2023 i forhold til april 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især sommerhusleje trak indekset op den seneste måned

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset med 0,3 pct. Isoleret set trak prisændringer på sommerhusleje, restaurant- og cafebesøg samt bankgebyrer op med 0,30 procentpoint. Modsat trak prisændringer på elektricitet, fødevarer og gas indekset ned med 0,28 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar. - apr. 2023

 

 

Apr. 2022 - apr. 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

Forbrugerprisindekset

 

0,3

 

(inflation)

 

5,3

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,85

0,19

 

Fødevarer

10,51

1,39

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,06

 

Husleje

20,30

0,59

Finansielle tjenester

1,56

0,05

 

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,44

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

3,62

-0,18

 

Gas

0,77

-0,30

Fødevarer

10,51

-0,06

 

Elektricitet

3,62

-0,25

Gas

0,77

-0,04

 

Brændstof

2,60

-0,12

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Apr.

 

Mar.

Apr.

Mar. - apr.
2023
 

Mar. 2022
- mar. 2023
 

Apr. 2022
- apr. 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

111,7

117,3

117,6

0,3

6,7

5,3

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

112,8

128,3

127,6

-0,5

15,8

13,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

127,1

131,1

131,0

-0,1

8,0

3,1

Beklædning og fodtøj

4,35

94,7

96,6

98,3

1,8

3,9

3,8

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

116,3

119,5

118,6

-0,8

5,4

2,0

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

100,0

108,3

108,9

0,6

8,6

8,9

Sundhed

2,90

105,5

108,7

110,1

1,3

2,5

4,4

Transport

11,22

115,8

118,8

118,8

0,0

3,5

2,6

Kommunikation

1,74

81,7

86,4

86,1

-0,3

6,4

5,4

Fritid og kultur

11,43

107,6

112,1

112,6

0,4

5,0

4,6

Uddannelse

0,86

119,6

123,2

123,2

0,0

3,0

3,0

Restauranter og hoteller

7,60

116,8

124,2

128,5

3,5

8,9

10,0

Andre varer og tjenester

8,97

110,4

116,3

117,4

0,9

5,4

6,3

Varer

49,54

110,6

116,9

116,5

-0,3

8,3

5,3

Tjenester

50,46

112,0

116,6

117,6

0,9

4,8

5,0

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

108,8

114,8

115,4

0,5

6,4

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

111,6

118,3

118,7

0,3

7,4

6,4

HICP i alt

111,8

117,8

118,1

0,3

7,3

5,6

HICP-CT i alt

111,1

118,4

118,7

0,3

8,3

6,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+5,3 %
april 2022 - april 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,1 %
april 2022 - april 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2023 - Nr. 161

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation