Gå til sidens indhold

Fald i både inflationen og kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+6,7 %
marts 2022 - marts 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,4 %
marts 2022 - marts 2023

Forbruger- og nettoprisindeks marts 2023

I marts 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 6,7 pct. i forhold til samme måned året før. I februar var den tilsvarende stigning 7,6 pct. Den lavere inflation i marts i forhold til februar skyldes i høj grad prisændringer på brændstof samt gas og elektricitet. Selvom inflationen er aftagende, er den stadig på et højt niveau, hvilket fortsat særligt skyldes høje prisstigninger inden for gruppen af varer. Varer er i gennemsnit steget 8,3 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisstigninger på fødevarer. Selvom det, som især trækker ned i inflationen i forhold til sidste måned, er grupper af produkter, der ikke indgår i kerneinflationen (forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer), er kerneinflationen alligevel faldet til 6,4 pct. i marts fra 6,7 pct. i februar. Faldet i kerneinflationen skyldes særligt lavere prisstigninger inden for leje af sommerhus o.l. samt køb af nye biler, der trækker mindre op i kerneinflationen i marts i forhold til sidste måned.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Fødevarer hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i marts. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,9 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på mælk, ost og æg samt kød i marts 2023 i forhold til marts 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Sommerhusleje, gas og elektricitet trak indekset ned den seneste måned

Fra februar til marts faldt forbrugerprisindekset med 0,2 pct. Isoleret set trak prisændringer på leje af sommerhus, gas og elektricitet indekset ned med 0,27 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, fødevarer samt restaurant- og cafebesøg indekset op med 0,21 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Feb. - mar. 2023

 

 

Mar. 2022 - mar. 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

-0,2

 

(inflation)

 

6,7

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,38

0,09

 

Fødevarer

10,51

1,71

Fødevarer

10,51

0,09

 

Husleje

20,30

0,59

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,03

 

Elektricitet

3,62

0,43

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,85

-0,12

 

Brændstof

2,60

-0,18

Gas

0,77

-0,08

 

Spil og hobbyartikler

0,25

-0,03

Elektricitet

3,62

-0,07

 

Køkkenudstyr, ikke elektrisk

0,36

-0,02

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Mar.

 

Feb.

 

Mar.

 

Feb. - mar.
2023
 

Feb. 2022
- feb. 2023
 

Mar. 2022
- mar. 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

109,9

117,5

117,3

-0,2

7,6

6,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

110,8

127,2

128,3

0,9

14,8

15,8

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

121,4

131,9

131,1

-0,6

9,1

8,0

Beklædning og fodtøj

4,35

93,0

94,2

96,6

2,5

5,7

3,9

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

113,4

120,3

119,5

-0,7

6,4

5,4

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

99,7

108,2

108,3

0,1

8,4

8,6

Sundhed

2,90

106,0

108,8

108,7

-0,1

2,6

2,5

Transport

11,22

114,8

118,9

118,8

-0,1

6,5

3,5

Kommunikation

1,74

81,2

86,6

86,4

-0,2

6,7

6,4

Fritid og kultur

11,43

106,8

112,7

112,1

-0,5

5,3

5,0

Uddannelse

0,86

119,6

123,2

123,2

0,0

3,0

3,0

Restauranter og hoteller

7,60

114,0

125,3

124,2

-0,9

11,5

8,9

Andre varer og tjenester

8,97

110,3

116,3

116,3

0,0

5,3

5,4

Varer

49,54

107,9

117,0

116,9

-0,1

9,7

8,3

Tjenester

50,46

111,3

116,8

116,6

-0,2

5,1

4,8

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

107,9

114,7

114,8

0,1

6,7

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

110,1

118,5

118,3

-0,2

8,2

7,4

HICP i alt

109,8

118,0

117,8

-0,2

8,3

7,3

HICP-CT i alt

109,3

118,5

118,4

-0,1

9,2

8,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+6,7 %
marts 2022 - marts 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,4 %
marts 2022 - marts 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

11. april 2023 - Nr. 126

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation