Gå til sidens indhold

Fortsat lavere inflation end i forrige måned

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+7,6 %
februar 2022 - februar 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,7 %
februar 2022 - februar 2023

Forbruger- og nettoprisindeks februar 2023

I februar 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,6 pct. i forhold til samme måned året før. I januar var den tilsvarende stigning 7,7 pct. Den lidt lavere inflation i februar i forhold til januar skyldes i høj grad prisændringer på gas. Det er fortsat prisændringer inden for varer, der bidrager mest til den stadig høje inflation. Varer er i gennemsnit steget 9,7 pct. det seneste år, hvilket særligt skyldes årlige prisstigninger på fødevarer. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,7 pct. i februar, hvilket er en stigning fra 6,6 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på husleje samt restaurant- og cafebesøg, der holder kerneinflationen oppe.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i februar. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,9 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på husleje og elektricitet i februar 2023 i forhold til februar 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Husleje og fødevarer trak indekset op den seneste måned

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset med 0,9 pct. Isoleret set trak prisændringer på husleje, fødevarer og pakkerejser indekset op med 0,71 procentpoint. Modsat trak prisændringer på gas, elektricitet og diesel indekset ned med 0,35 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Jan. - feb. 2023

 

 

Feb. 2022 - feb. 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,9

 

(inflation)

 

7,6

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Husleje

20,30

0,36

 

Fødevarer

10,51

1,64

Fødevarer

10,51

0,26

 

Husleje

20,30

0,59

Pakkerejser

1,42

0,09

 

Elektricitet

3,62

0,48

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Gas

0,77

-0,23

 

Spil og hobbyartikler

0,25

-0,03

Elektricitet

3,62

-0,09

 

Andre medicinske produkter

0,11

-0,01

Diesel

0,74

-0,03

 

Udstyr til sport m.v.

0,21

-0,01

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Feb.

 

Jan.

 

Feb.

 

Jan. - feb.
2023
 

Jan. 2022
- jan. 2023
 

Feb. 2022
- feb. 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

109,2

116,4

117,5

0,9

7,7

7,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

110,8

124,3

127,2

2,3

14,5

14,8

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

120,9

131,4

131,9

0,4

9,0

9,1

Beklædning og fodtøj

4,35

89,1

92,3

94,2

2,1

4,8

5,7

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

113,1

120,3

120,3

0,0

6,6

6,4

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

99,8

107,1

108,2

1,0

10,9

8,4

Sundhed

2,90

106,0

108,0

108,8

0,7

2,7

2,6

Transport

11,22

111,6

118,4

118,9

0,4

7,9

6,5

Kommunikation

1,74

81,2

85,0

86,6

1,9

5,5

6,7

Fritid og kultur

11,43

107,0

111,2

112,7

1,3

4,9

5,3

Uddannelse

0,86

119,6

123,2

123,2

0,0

3,1

3,0

Restauranter og hoteller

7,60

112,4

122,7

125,3

2,1

10,0

11,5

Andre varer og tjenester

8,97

110,4

115,5

116,3

0,7

5,0

5,3

Varer

49,54

106,7

116,5

117,0

0,4

10,2

9,7

Tjenester

50,46

111,1

115,2

116,8

1,4

4,7

5,1

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

107,5

113,2

114,7

1,3

6,6

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

109,5

117,4

118,5

0,9

8,8

8,2

HICP i alt

109,0

117,1

118,0

0,8

8,4

8,3

HICP-CT i alt

108,5

117,6

118,5

0,8

9,3

9,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+7,6 %
februar 2022 - februar 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,7 %
februar 2022 - februar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2023 - Nr. 83

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation