Gå til sidens indhold

3.500 flere lønmodtagere i juni

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2023

I juni steg antallet af lønmodtagere med 3.500, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. sammenlignet med maj. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 4.300 personer i juni. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere med 800 personer i juni, svarende til et fald på 0,1 pct. I juni var der 2.996.200 personer med lønmodtagerjob. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i 14 ud af 19 brancher i juni

Antallet af lønmodtagere steg i 14 ud af 19 brancher i juni. Den største stigning var i branchen transport, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.200 personer. Det svarer til en stigning på 0,8 pct. Udviklingen i transport fra maj til juni er påvirket af, at et antal beskæftigede i transportbranchen, som tidligere var kategoriserede som selvstændige, fra og med juni kategoriseres som lønmodtagere. Ændringen skyldes en afgørelse på skatteområdet. I branchen offentlig administration, forsvar og politi steg antallet af lønmodtagere med 900 personer, svarende til 0,6 pct. I handel steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 700 personer, svarende til en stigning på 0,2 pct., og i hoteller og restauranter var der 600 flere lønmodtagere i juni, hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct.

Færre lønmodtagere i undervisning og sundhed og socialvæsen

I branchen undervisning faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.100 personer i juni, svarende til et fald på 0,5 pct. I sundhed og socialvæsen faldt antallet af lønmodtagere med 700 personer, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct. fra maj til juni. 

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. Juni 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Juni 2022
 

Maj 2023*
 

Juni 2023*

 

Udvikling
juni 2022
- juni 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2957232

2992632

2996150

0,1

38918

1,3

Offentlig forvaltning og service

868832

878039

877235

-0,1

8403

1,0

Virksomheder og organisationer1

2087938

2114288

2118587

0,2

30649

1,5

Uoplyst sektor

462

305

329

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Juni 2022
 

Maj 2023*
 

Juni 2023*

 

Udvikling
juni 2022
- juni 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2957232

2992632

2996150

0,1

38918

1,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42213

43079

43159

0,2

946

2,2

Råstofindvinding

4081

4055

4076

0,5

-5

-0,1

Industri

324683

328501

328934

0,1

4251

1,3

Energiforsyning

11765

14254

14379

0,9

2614

22,2

Vandforsyning og renovation

13315

14014

14129

0,8

814

6,1

Bygge og anlæg

185243

184208

184429

0,1

-814

-0,4

Handel

456811

456560

457286

0,2

475

0,1

Transport

143728

146275

147449

0,8

3721

2,6

Hoteller og restauranter

129901

131846

132471

0,5

2570

2,0

Information og kommunikation

124931

125216

125138

-0,1

207

0,2

Finansiering og forsikring

87301

89681

90054

0,4

2753

3,2

Ejendomshandel og udlejning

44524

44030

44112

0,2

-412

-0,9

Videnservice

173942

180750

181241

0,3

7299

4,2

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

162851

161379

161315

0,0

-1536

-0,9

Offentlig administration, forsvar og politi

155252

160600

161498

0,6

6246

4,0

Undervisning

229634

231062

229993

-0,5

359

0,2

Sundhed og socialvæsen

543097

549675

548967

-0,1

5870

1,1

Kultur og fritid

59482

62039

61977

-0,1

2495

4,2

Andre serviceydelser mv.

64016

65103

65215

0,2

1199

1,9

Uoplyst aktivitet

462

305

329

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med 700 personer og maj er nedjusteret med 100 personer før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. august 2023 - Nr. 288

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation