Gå til sidens indhold

Lille fald i detailsalget i februar

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,3 %
januar 2023 - februar 2023

Detailomsætningsindeks februar 2023

Detailsalget faldt samlet med 0,3 pct. fra januar til februar, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I varegruppen fødevarer og andre dagligvarer var faldet på 1,5 pct., mens beklædning mv. faldt med 2,0 pct. Derimod steg salget af andre forbrugsvarer 1,0 pct. Efter store udsving under COVID-19-perioden har detailomsætningsindekset de seneste måneder ligget omkring niveauet fra før pandemien. Situationen før og efter pandemien er dog markant forskellige, hvilket bl.a. afsløres i de forskellige udviklinger for hhv. værdi- og mængdeindekset, hvilket uddybes nedenfor.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget var 4,3 pct. lavere end i februar 2022

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 4,3 pct. lavere i februar 2023 i forhold til samme måned i 2022. I alle tre varegrupper ses et fald sammenlignet med februar 2022. For fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer var faldet på hhv. 6,8 pct. og 2,7 pct., mens beklædning mv. med et fald på kun 0,1 pct. stort set var på samme niveau i februar 2023 som i samme måned året før.

Igen steg den samlede detailhandel i værdi, mens mængden var faldende

Værdiindekset opgjort over 12 måneder steg til 113,4 i februar fra 113,1 måneden før. Værdien af detailhandlens salg er således fortsat steget, mens faldet i den solgte mængde også fortsatte med et fald fra 102,6 i januar til 102,3 i februar. Inflationen er fortsat på et højt niveau på trods af et lille fald fra 7,7 pct. i januar til 7,6 pct. i februar. Prisstigninger inden for varer fastholder i øjeblikket den høje inflation, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:83.

Detailhandlen i løbende 12-måneders perioder sammenholdt med inflationen. Januar 2019 - februar 2023Kilde: Data fra: Eurostat HICP - inflation. Særkørsel af www.statistikbanken.dk/deta152, værdiindeks hhv. mængdeindeks i løbende 12-måneders perioder.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

2023

 

2022-2023

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.*
 

feb.*
 

 

Sep.
-nov.

Dec.
-feb.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

106,1

104,4

104,6

102,8

105,1

104,8

 

105,1

104,3

Fødevarer og andre dagligvarer

95,8

96,3

95,0

92,6

95,6

94,2

 

95,7

94,1

Beklædning mv.

106,8

101,4

107,3

104,3

108,3

106,1

 

105,1

106,2

Andre forbrugsvarer

116,9

113,7

114,1

113,3

114,5

115,7

 

114,9

114,5

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,5

-1,6

0,1

-1,7

2,2

-0,3

 

-1,3

-0,8

Fødevarer og andre dagligvarer

-2,5

0,6

-1,4

-2,5

3,2

-1,5

 

-1,4

-1,7

Beklædning mv.

1,9

-5,0

5,8

-2,7

3,8

-2,0

 

-0,9

1,1

Andre forbrugsvarer

0,8

-2,8

0,4

-0,7

1,0

1,0

 

-1,3

-0,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

2022

2023

 

2021-2022

2022-2023

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Dec.
 

Jan.*
 

Feb.*
 

 

Dec.
-feb.

Dec.
feb.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

131,3

101,2

93,2

121,3

95,1

89,2

 

108,6

101,9

Fødevarer og andre dagligvarer

114,0

92,7

88,3

105,8

86,7

82,3

 

98,3

91,6

Beklædning mv.

133,5

83,3

80,1

134,3

87,7

80,0

 

99,0

100,6

Andre forbrugsvarer

148,9

114,0

101,2

134,7

105,5

98,5

 

121,4

112,9

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

3,9

12,9

5,9

-7,6

-6,0

-4,3

 

7,1

-6,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,5

-3,0

-5,9

-7,2

-6,5

-6,8

 

-3,3

-6,9

Beklædning mv.

39,0

108,3

106,4

0,6

5,2

-0,1

 

69,8

1,7

Andre forbrugsvarer

3,2

20,8

9,1

-9,5

-7,5

-2,7

 

9,9

-7,0

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,3 %
januar 2023 - februar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts 2023 - Nr. 108

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation