Gå til sidens indhold

Handlen med Storbritannien falder efter brexit

Betalingsbalance og udenrigshandel (tema) januar 2021 fokus på brexit

I januar 2021 eksporterede Danmark varer og tjenester til Storbritannien for 6,7 mia. kr., hvilket er 24 pct. lavere end i december 2020. Det viser tal for betalingsbalancen korrigeret for normale sæsonudsving. Særligt vareeksporten er faldet med 30 pct., mens tjenesteeksporten faldt med 11 pct. Importen fra Storbritannien lå i januar 2021 på 4,6 mia. kr., hvilket er 17 pct. mindre end for december 2020. Importen af varer faldt med 45 pct., mens importen af tjenester faldt med 1 pct. Efter Storbritanniens formelle udtræden af EU 31. januar 2020, er overgangsperioden afsluttet 31. december 2020, og Storbritanniens handel med EU-landene er nu omfattet af toldbehandling frem for reglerne om frie varebevægelser i EUs indre marked.

Eksport og import af varer og tjenester over for Storbritannien, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Eksport af maskiner faldt i januar

Handlen med Storbritannien fordelt på varegrupper foreligger ikke i sæsonkorrigerede tal, men i udviklingen i faktiske tal var det særligt et fald på 1,0 mia. kr. i eksporten af maskiner, herunder vindmøller, der bidrog til nedgangen i eksporten. Faldet skal dog ses i lyset af, at eksporten af maskiner svinger meget over tid og at eksporten i december var relativt høj. Derudover var der bl.a. fald i eksporten af næringsmidler og færdigvarer.

Eksport til Storbritannien, udvalgte varegrupper, faktiske talKilde: Særudtræk baseret på www.statistikbanken.dk/bbpm

Fald i importen af næsten alle varegrupper i januar

For importen var der i januar 2021 et fald i alle varegrupper, der krydser den dan-ske grænse, når der ses på faktiske tal. Det er især importen af maskiner der med et fald på 0,3 mia. kr., bidrog til det samlede fald i vareimporten. Også importen af færdigvarer, næringsmidler samt kemikalier medvirkede til faldet. For den del af vareimporten, der ikke krydser den danske grænse (eksempelvis bunkring), var der en stigning i januar. 

Import fra Storbritannien, udvalgte varegrupper, faktiske talKilde: Særudtræk baseret på www.statistikbanken.dk/bbpm

Brexit medfører ny opgørelsesmetode for varehandel med Storbritannien

Fra januar 2021 opgøres importen fra Storbritannien efter, hvor varen har sin op-rindelse - samme måde som anvendes for varer fra andre lande uden for EU. Til og med 2020 har importen fra Storbritannien været opgjort efter afsendelseslandet - den måde som importen fra EU-lande opgøres på.

Skiftet fra afsendelsesland til oprindelsesland kan medføre et mindre databrud i importtallene fra Storbritannien. Undersøgelse af toldangivelserne i januar 2021 viser dog, at mindre end 1 pct. af varerne afsendt fra Storbritannien var påvirket af denne omlægning.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2021 - Nr. 87

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation