Gå til sidens indhold

4.800 flere lønmodtagere i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2023

Antallet af lønmodtagere steg med 4.800 personer fra februar til marts, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. Der var i alt 2.986.500 lønmodtagere i marts. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.300 personer, og i offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 1.400 personer i marts. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i 13 ud af 19 brancher i marts

Antallet af lønmodtagere steg i 13 ud af 19 brancher i marts. Den største stigning var i branchen offentlig administration, forsvar og politi, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.200 personer. Det svarer til en stigning på 0,8 pct. I sundhed og socialvæsen steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 800 personer, svarende til 0,1 pct. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, steg antallet af lønmodtagere ligeledes med 800 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct. I både hoteller og restauranter og i kultur og fritid var der 700 flere lønmodtagere i marts, svarende til en stigning på hhv. 0,5 og 1,1 pct. fra februar til marts.

Færre lønmodtagere i bl.a. handel samt bygge og anlæg

I branchen handel faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 600 personer  i marts, svarende til et fald på 0,1 pct. I bygge og anlæg faldt antallet af lønmodtagere med 300 personer, svarende til et fald på 0,2 pct. I rejsebureauer, rengøring og anden operationel service faldt lønmodtagerbeskæftigelsen ligeledes med 300 personer, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling ift. måneden før. Marts 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2023*

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

I alt

2977249

2981688

2986482

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42515

42649

42708

0,1

Råstofindvinding

3946

4020

3982

-0,9

Industri

327085

327344

327674

0,1

Energiforsyning

13579

13749

14001

1,8

Vandforsyning og renovation

13623

13690

13736

0,3

Bygge og anlæg

184636

184538

184195

-0,2

Handel

456629

457397

456778

-0,1

Transport

145250

145451

145891

0,3

Hoteller og restauranter

128580

129660

130345

0,5

Information og kommunikation

125691

125539

125642

0,1

Finansiering og forsikring

88769

88940

89423

0,5

Ejendomshandel og udlejning

44339

44212

44234

0,0

Videnservice

178758

179600

180361

0,4

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161428

161334

161045

-0,2

Offentlig administration, forsvar og politi

158733

159259

160500

0,8

Undervisning

230729

230721

230684

0,0

Sundhed og socialvæsen

547739

547391

548204

0,1

Kultur og fritid

60338

60858

61536

1,1

Andre serviceydelser mv.

64521

64988

65099

0,2

Uoplyst aktivitet

360

347

444

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2023*

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

I alt

2977249

2981688

2986482

0,2

Offentlig forvaltning og service

875146

874981

876389

0,2

Virksomheder og organisationer1

2101740

2106360

2109650

0,2

Uoplyst sektor

362

347

444

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i januar nedjusteret med 400 personer og februar er nedjusteret med 1.800 personer før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. maj 2023 - Nr. 174

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation