Gå til sidens indhold

5.400 flere lønmodtagere i februar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2023

I februar steg antallet af lønmodtagere med 5.400, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. sammenlignet med januar. Bortset fra et lille fald i juli 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 25 måneder i træk. I februar var der 2.983.500 personer med lønmodtagerjob. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i det private og uændret niveau i det offentlige i februar

Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse skyldes hovedsagelig en stigning på 5.200 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 200 personer i februar og var dermed på niveau med måneden før.

180.800 flere lønmodtagere på tre år

I februar 2023 var der 180.800 flere lønmodtagere, svarende til 6,5 pct., sammenlignet med umiddelbart inden den første COVID-19-nedlukning i foråret 2020. I sektoren virksomheder og organisationer var der 140.400 flere lønmodtagere i februar, svarende til 7,1 pct., sammenlignet med tre år tidligere. I sektoren offentlig forvaltning og service var der 40.500 flere lønmodtagere, svarende til 4,9 pct. flere personer, sammenlignet med februar 2020.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

37.100 flere lønmodtagere i sundhed og socialvæsen på tre år

I syv brancher var der mere end 10.000 flere lønmodtagere i februar 2023 sammenlignet med februar 2020. I sundhed og socialvæsen var der 37.100 flere lønmodtagere i februar, svarende til 7,3 pct., sammenlignet med tre år tidligere. I branchen videnservice er der på tre år kommet 27.000 flere lønmodtagere, svarende til en stigning på 17,5 pct. I branchen handel var der i februar 20.000 flere lønmodtagere end før COVID-19 og i industri 17.700, svarende til hhv. 4,6 og 5,7 pct. flere lønmodtagere i februar 2023 sammenlignet med februar 2020. I bygge og anlæg var der 9,4 pct. flere lønmodtagere i februar, svarende til 15.800 flere personer og i branchen information og kommunikation var der 13.600 flere lønmodtagere end tre år tidligere. I offentlig administration, forsvar og politi er lønmodtagerbeskæftigelsen øget med 7,3 pct., svarende til 10.800 personer sammenlignet med inden første COVID-19-nedlukning i foråret 2020.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar 2020
 

Januar
2023*
 

Februar 2023*

 

Udvikling
feb. 2020
- feb. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2802660

2978114

2983498

0,2

180838

6,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42475

42438

42638

0,5

163

0,4

Råstofindvinding

4466

3918

3983

1,7

-483

-10,8

Industri

309613

327254

327303

0,0

17690

5,7

Energiforsyning

11127

12931

13118

1,4

1991

17,9

Vandforsyning og renovation

11913

13629

13694

0,5

1781

15,0

Bygge og anlæg

169054

184767

184868

0,1

15814

9,4

Handel

437394

456521

457390

0,2

19996

4,6

Transport

142232

145247

145518

0,2

3286

2,3

Hoteller og restauranter

120965

128654

129588

0,7

8623

7,1

Information og kommunikation

112175

125818

125737

-0,1

13562

12,1

Finansiering og forsikring

84042

88699

88859

0,2

4817

5,7

Ejendomshandel og udlejning

41443

44420

44381

-0,1

2938

7,1

Videnservice

153657

179783

180610

0,5

26953

17,5

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155948

161470

161907

0,3

5959

3,8

Offentlig administration, forsvar og politi

148522

158753

159302

0,3

10780

7,3

Undervisning

225000

230598

230515

0,0

5515

2,5

Sundhed og socialvæsen

510916

547987

548010

0,0

37094

7,3

Kultur og fritid

58024

60167

60676

0,8

2652

4,6

Andre serviceydelser mv.

63233

64699

65049

0,5

1816

2,9

Uoplyst aktivitet

459

363

354

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar 2020

Januar
2023*
 

Februar 2023*

 

Udvikling
feb. 2020
- feb. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2802660

2978114

2983498

0,2

180838

6,5

Offentlig forvaltning og service

834784

875096

875311

0,0

40527

4,9

Virksomheder og organisationer1

1967416

2102656

2107832

0,2

140416

7,1

Uoplyst sektor

459

363

354

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i januar nedjusteret med 200 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2023 - Nr. 141

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation