Gå til sidens indhold

Ledigheden uændret de første fire måneder af året

Arbejdsløsheden (md.) april 2023

Fra marts til april steg antallet af ledige med 100 til 81.800 personer. Ledighedsprocenten har dermed ligget uændret på 2,8 pct. af arbejdsstyrken for de første fire måneder af 2023. Den lille stigning fra marts til april skyldes 300 færre aktiverede ledige og 400 flere ikke-aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Lidt færre ledige ukrainere under særloven

I april faldt antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse med 400 til 5.400 (ikke sæsonkorrigeret).

Ledighedsprocenten forblev uændret

Fra marts til april lå ledighedsprocenten uændret for begge køn og for samtlige seks opgjorte aldersgrupper.

Ledighedsprocenten faldt i Nordsjælland og på Bornholm

Fra marts til april faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Nordsjælland og på Bornholm. Samtidig steg den med 0,1 procentpoint i Østjylland. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed på 1,9 pct., mens ledighedsprocenten med 3,3 pct. var højest i Byen København.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for januar, februar og marts er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet opjusteret med hhv. 100, 300 og 400. Revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledige samt selve sæsonkorrektionen, som justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af de nyeste faktiske ledighedsindberetninger.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2023

2023

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

81,3

81,7

81,7

81,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Nettoledige

69,3

69,3

69,1

69,5

2,4

2,4

2,3

2,4

Dagpengemodtagere

58,7

59,0

59,1

59,5

Kontanthjælpsmodtagere

10,6

10,3

10,1

10,0

Aktiverede ledige

12,0

12,4

12,6

12,3

Dagpengemodtagere

6,9

7,0

7,1

6,8

Kontanthjælpsmodtagere

5,1

5,4

5,4

5,4

Mænd

38,7

39,0

39,3

39,5

2,5

2,6

2,6

2,6

Kvinder

42,6

42,7

42,4

42,3

3,0

3,0

3,0

3,0

16-24 år

5,3

5,4

5,3

5,4

1,2

1,3

1,3

1,3

25-29 år

15,5

15,7

15,8

15,9

4,9

4,9

5,0

5,0

30-39 år

24,1

24,2

24,3

24,4

4,0

4,0

4,1

4,1

40-49 år

14,3

14,4

14,5

14,4

2,2

2,3

2,3

2,3

50-59 år

13,7

13,6

13,7

13,6

2,0

2,0

2,0

2,0

60-66 år

8,4

8,4

8,2

8,1

2,9

2,9

2,8

2,8

Byen København

15,1

15,1

15,1

15,2

3,3

3,3

3,3

3,3

Københavns omegn

7,7

7,7

7,8

7,7

2,8

2,8

2,8

2,8

Nordsjælland

4,5

4,5

4,5

4,4

2,0

2,0

2,0

1,9

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,4

2,4

2,3

2,2

Østsjælland

2,9

2,8

2,8

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,7

7,6

7,4

7,6

2,8

2,8

2,7

2,7

Fyn

7,4

7,5

7,5

7,6

3,1

3,1

3,2

3,2

Sydjylland

8,4

8,5

8,5

8,5

2,4

2,4

2,4

2,4

Østjylland

13,4

13,7

13,7

13,7

2,9

2,9

2,9

3,0

Vestjylland

4,7

4,6

4,6

4,6

2,2

2,2

2,2

2,2

Nordjylland

9,2

9,3

9,3

9,3

3,2

3,2

3,2

3,2

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2023 - Nr. 188

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation