Gå til sidens indhold

Stor stigning i vikarbureauernes omsætning i 2021

Serviceydelser for serviceerhverv 2021

Vikarbureauerne omsatte for 22 mia. kr. i 2021. Det var en markant stigning på 33 pct. i forhold til 2020, hvor der omvendt var et fald på 7 pct. i forhold til 2019. Sygepleje og sundhed udgjorde 31 pct. af vikarbureauernes samlede omsætning og var dermed den største serviceydelse inden for branchen. Vikarbureauernes serviceydelser inden for produktion og bygge og anlæg udgjorde 25 pct. af den samlede omsætning i 2021, hvilket var et fald på 5 procentpoint i forhold til 2020.

Vikarbureauernes omsætning, fordelt på serviceydelserKilde: www.statistikbanken.dk/20363

Total omsætning i vikarbureauer

 

2018

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Omsætning

16,9

17,8

16,6

22

Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

Stor stigning i It-virksomhedernes omsætning

Omsætningen i branchegruppen It-servicevirksomheder steg fra 119,5 mia. kr. i 2020 til 134,7 mia. kr. i 2021, svarende til en stigning på 13 pct. It-konsulentbistand udgjorde 25 pct. af omsætningen, hvilket var en nedgang på 2 procentpoint sammenlignet med 2020. Videresalg havde største fremgang, idet andelen steg fra 8 pct. i 2020 til 11 pct. i 2021. It-virksomhedernes samlede omsætning er steget uafbrudt siden 2013.

Total omsætning i It-servicevirksomheder

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Omsætning

77,3

81,7

88,4

96,3

103,0

108,1

112,0

119,5

134,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

It-servicevirksomhedernes omsætning, fordelt på serviceydelserKilde: www.statistikbanken.dk/20363

Fald i projektstyring ifm. bygge- og anlægsprojekter

Rådgivende ingeniørvirksomheder omsatte for 62 mia. kr. i 2021, hvilket var en stigning på 4 pct. sammenlignet med 2019, hvor branchegruppen senest blev undersøgt. Ingeniørtjenester ifm. byggeopgaver udgjorde 20 pct. af omsætningen og ydelsen salg af varer stod med 15 pct. for den næststørste andel af omsætningen i branchen i 2021.

Omsætningsandel for ydelser, rådgivende ingeniørvirksomheder

 

Andel af omsætning

 

2019

2021

 

pct.

Ingeniørrådgivning

8

9

Ingeniørtjenester ifm. byggeopgaver

16

20

Ingeniørtjenester ifm. energi

10

12

Ingeniørtjenester ifm. anlægsopgaver

9

9

Ingeniørtjenester ifm. vandforsyning, kloak og afvanding

3

3

Ingeniørtjenester ifm. produktions- og procesopgaver

11

10

Projektstyring ifm. bygge- og anlægsprojekter

17

12

Salg af varer

16

15

Andre produkter og serviceydelser

10

10

Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2022 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Serviceydelser for serviceerhverv er en stikprøvebaseret årlig spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomhederne bliver bedt om at angive fordeling af omsætningen og eksporten på de enkelte serviceydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation