Gå til sidens indhold

Unge flytter senest hjemmefra i de store byer

Flytninger 2019

Gennemsnitsalderen for de unge, der flytter hjemmefra, varierer kommunerne imellem med op til 1,8 år i forskel på de unges alder. På Læsø flytter de unge tidligst hjemmefra ved en gennemsnitsalder på 20,8 år, og i Gentofte flytter de senest hjemmefra ved en gennemsnitsalder på 22,6 år.

Gennemsnitsalderen for unge 15-29-årige i kommunerne, der flytter hjemmefra. 2019Kilde: Egne beregninger på baggrund af www.statistikbanken.dk/famflyt6

Unge flytter senest hjemmefra i de store byer

Der er et tydeligt geografisk mønster i, hvor tidligt eller sent de unge flytter hjemmefra. De unge flytter senest hjemmefra i kommunerne i og omkring hovedstadsområdet. Blandt de 25 kommuner, hvor de unge flytter senest hjemmefra ligger de 22 kommuner i eller tæt på hovedstadsområdet. Kun Aarhus Kommune på en 6. plads, Odense Kommune på en 12. plads og Fredericia Kommune på en 15. plads blander sig i denne dominans.

Fra ø-kommunerne Læsø, Ærø og Langeland flytter de unge tidligst hjemmefra ved en gennemsnitsalder på hhv. 20,8 år, 21,3 år og 21,4 år fulgt af Lolland og Samsø kommuner med hhv. 21,4 år og 21,5 år.

Uanset bystørrelse flytter unge kvinder tidligere hjemmefra end unge mænd

I alle byområder uanset størrelse på byen samt i landdistrikterne flytter de unge kvinder tidligere hjemmefra end de unge mænd. Tidligst hjemmefra flytter de unge fra i de mindste byer, dvs. byer med mellem 200 og 1.999 indbyggere, nemlig ved en gennemsnitsalder på 21, 4 år for kvinder og 22,3 år for mænd. Senest flytter de unge hjemmefra i de store byer med over 100.000 indbyggere - Aarhus, Odense og Aalborg - ved en gennemsnitsalder på 22,5 år for kvinder og 22,8 år for mænd.

Især i landdistrikterne flytter de unge kvinder hjemmefra tidligere end de unge mænd. I områder med bebyggelser med under 25 beboere flytter kvinderne hjemmefra, når de i gennemsnit er et år yngre end mændene, og i bebyggelserne med mellem 25 og 199 indbyggere flytter kvinderne hjemmefra, når de i gennemsnit er knap et år yngre end de unge mænd.

Gns. alderen for unge 15-29-årige, der flytter hjemmefra efter byens størrelse og i landdistrikter. 2019Kilde: Egne beregninger på baggrund af www.statistikbanken.dk/famflyt6

Hver fjerde kvinde, der flytter hjemmefra enlig forælder, er ikke over 19,5 år

Hver fjerde ung kvinde, der flytter fra en enlig forælder er højst 19,5 år, hver anden højst 21,1 og tre ud af fire højest 23,3 år. Tilsvarende er de unge mænd højst 20,2 år, 22,0 år og 24,9 år. Hver fjerde ung kvinde, der flytter fra et par er højst 19,9 år, hver anden højest 21,2 år og tre ud af fire højest 23,0 år. Tilsvarende er de unge mænd højst 20,5 år, 22,0 år og 24,2 år.

De unge flytter senere hjemmefra i 2019 end i 2011. Siden 2011 er gennemsnits-alderen for mænd og kvinder, der flytter fra en enlig forælder steget med 0,7 år og ved fraflytning fra et par er gennemsnitsalderen steget med hhv. 0,2 år for mænd og 0,3 år for kvinder. I alt flyttede 42.241 kvinder og 46.243 mænd hjemmefra i 2019. Langt de fleste flyttede fra et par nemlig 71 pct., mens de restende 29 pct. flyttede fra en enlig forælder.

Gns. alder for de 25, 50 og 75 pct. yngste 15-29-årige, der flytter hjemmefra - familie type

 

25 pct.

50 pct.

75 pct.

Gennemsnit

Antal

 

2011

2019

2011

2019

2011

2019

2011

2019

2011

2019

 

gns.alder

antal

Kvinde fraflyttet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlig

18,7

19,5

20,5

21,1

22,6

23,3

21,0

21,7

10988

12459

Par

19,3

19,9

20,9

21,2

23,0

23,0

21,4

21,7

29378

29782

Mand fraflyttet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlig

19,4

20,2

21,5

22,0

24,0

24,9

21,9

22,6

11982

13596

Par

19,9

20,5

21,9

22,0

24,3

24,2

22,3

22,5

32451

32647

Anm.: Se anm. under kommunekortet.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af www.statistikbanken.dk/famflyt6

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2020 - Nr. 477

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. september 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation