Gå til sidens indhold

Offentlige virksomheder investerede for 37 mia. kr.

Den offentlige sektors finanser 2021

I 2021 investerede de offentligt ejede virksomheder for 37 mia. kr. Dette var en stigning på 3,8 mia. kr. i forhold til året før. Inden for branchegruppen bygge og anlæg, handel mv. var den største stigning på 2,0 mia. kr., hvilket er en fordobling i forhold til 2020. Stigningen skyldes især Femern tunnelprojektet. Stigningen kommer efter et par år, hvor investeringerne i de offentligt ejede virksomheder har ligget på samme niveau. Årsagen er især frasalg og nedbringelse af det offentliges ejerandel, hvilket har betydet at virksomhederne ikke længere indgår i statistikken.

Fordeling af offentlige virksomheders investeringer på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14

De største investeringer lå i energiforsyning og vandforsyning og spildevand

I 2021 var energiforsyning samt vandforsyning og spildevand de områder, der blev investeret mest i. Deres samlede investeringer lå på hhv. 11,5 mia. kr. og 9,4 mia. kr., hvilket svarer til 31,0 pct. og 25,4 pct. af de samlede offentligt ejede virksomheders bruttoinvesteringer. Modsat faldt investeringer i transport, post og tele med 17,8 pct., så de i 2021 lå på 4,3 mia. kr.

Den offentlige sektors investeringer som andel af dansk økonomi

Investeringerne i den samlede offentlige sektor - altså stat, kommuner, regioner og offentligt ejede virksomheder - udgjorde 21,6 pct. af den samlede danske økonomis investeringer i 2021. De offentlige ejede virksomheder tegnede sig for de 6,5 pct. af investeringerne, mens offentlig forvaltning og service, dvs stat, kommuner og regioner, stod for de 15,1 pct.

Ikke alle større anlægsprojekter i det offentlige bliver lagt i selskabssektoren. Den københavnske metro er placeret i de offentlige virksomheder, fordi den er selvfinansierende (bl.a. via billetindtægter), mens en enhed som Banedanmark ligger i offentlig forvaltning og service, da de markedsmæssige indtægter udgør under halvdelen af deres samlede indtægter.

Den offentlige sektors bruttoinvesteringer som andel af den samlede danske økonomi

 

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

pct.

Samlede bruttoinvesteringer

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Den private sektor

77,0

77,8

78,1

77,3

78,4

Den offentlige sektor

23,0

22,2

21,9

22,7

21,6

Offentlig forvaltning og service

16,0

15,8

15,3

16,2

15,1

Offentlige selskabslignende virksomheder

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

Offentlige virksomheder

6,3

5,7

5,8

5,7

5,8

* Foreløbige tal.
Anm.: Sammenligningsgrundlaget er nationalregnskabsversionen, der udkom 30. september 2022 i Nyt fra Danmarks Statistik: 2022:336.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off14 og nasd24

Bruttoværditilvæksten

I 2021 steg bruttoværditilvæksten, dvs. produktionen minus forbrug i produktionen, med 16,6 mia. kr. og var dermed tilbage på niveau med tidligere år.

Den største stigning i bruttoværditilvæksten lå i energiforsyning på 11,5 mia. kr. Dette skyldes blandt andet de stigende energipriser og øget aktivitet. Energiforsyning stod for en tredjedel af bruttoværditilvæksten for de offentligt ejede virksomheder i 2021.

For Finansiering og forretningsservice mv. steg bruttoværditilvæksten med 2,4 mia. kr. Branchegruppen stod for over en fjerdedel af bruttoværditilvæksten i 2021.

Fordelingen af offentlige virksomheders bruttoværditilvækst på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14

Nyt fra Danmarks Statistik

5. december 2022 - Nr. 409

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken for den offentlige sektor produceres i sammenhæng med statistikken for offentlig forvaltning og service, som bl.a. offentliggøres i november måned hvert år. Tallene for de to seneste år betragtes derfor som foreløbige.Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service samt de offentlige virksomheder, der igen er opdelt i offentlige selskabslignende virksomheder og offentlige selskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation