Gå til sidens indhold

Stigning i antal bevillinger af støtte til handicapbil

Støtte til handicapbil 2021

I 2021 var der 1.391 bevillinger af støtte til køb af handicapbil, hvilket er 58 eller 4,3 pct. flere bevillinger end i 2020. I samme periode faldt antallet af afslag med 84 eller 8,7 pct. I 2021 modtog kommunerne 2.277 ansøgninger, hvilket er næsten samme niveau som i 2020. Borgere mellem 18-64 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan ansøge om støtte til køb af handicapbil hos kommunen. Andelen af ansøgninger, der resulterede i en bevilling af støtte i 2021, var 61,1 pct.

Antal sager fordelt på bevillinger og afslag. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/handbil1 og handbil2

Flest bevillinger i Region Syddanmark

Antallet af bevillinger af støtte til køb af handicapbil varierer på tværs af regionerne, som angivet på danmarkskortet nedenfor. Region Syddanmark stod med 387 bevillinger i 2021 for det højeste antal bevillinger, mens Region Nordjylland med 177 bevillinger havde færrest. Til sammenligning var der 316 bevillinger i Region Hovedstaden, 310 bevillinger i Region Midtjylland og 201 bevillinger i Region Sjælland.

Set i forhold til befolkningsstørrelsen var det også Region Syddanmark, som i 2021 modtog flest ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Regionen modtog således 635 ansøgninger, svarende til 89 ansøgninger pr. 100.000 indbyggere i aldersgruppen 18-64 år, hvoraf der blev bevilget støtte til 54 pr. 100.000 indbyggere. Omvendt var Region Hovedstaden med 540 ansøgninger den region, der forholdsmæssigt modtog færrest ansøgninger. Region Hovedstaden modtog 46 ansøgninger pr. 100.000 indbyggere, hvoraf der blev bevilget støtte til 27 pr. 100.000 indbyggere.

Antal bevillinger af støtte til køb af handicapbil fordelt på regioner. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/handbil1

Størst andel af bevillinger i Region Nordjylland

Andelen af ansøgninger, der resulterede i en bevilling, var i 2021 størst i Region Nordjylland, hvor 68 pct. af ansøgningerne udmøntede sig i en bevilling. Til sammenligning havde Region Sjælland med 55 pct. den laveste andel af bevillinger.

Afslag og bevillinger af støtte til køb af handicapbiler fordelt på regioner. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/handbil1 og handbil2

Nyt fra Danmarks Statistik

29. august 2022 - Nr. 290

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Indberetning om støtte til køb af handicapbiler modtages fra 98 kommuner. Statistikken om støtte til køb af handicapbil opgør pr. kommune antallet af ansøgninger fordelt på afslag og bevillinger, sagsbehandlingstid og størrelsen på bevilget støttebeløb.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation