Gå til sidens indhold

Jordbrugets gæld næsten uændret i 2021

Jordbrugets renter og gæld 2021

Den samlede gæld for det danske jordbrug er for 2021 opgjort til 297 mia. kr., hvilket var 3 mia. kr. eller 1 pct. mere end i 2020. Set over de seneste ti år er jordbrugets gæld reduceret med ca. 50 mia. kr.

Jordbrugets gældKilde: www.statistikbanken.dk/jb3

Stor andel variabelt forrentede realkreditlån

Ved udgangen af 2021 udgjorde realkreditlån med variabel rente 83 pct. af de samlede realkreditlån til jordbruget. Andelen er lavere end i 2010 og 2015, men klart højere end for husholdningernes realkreditlån. For husholdninger udgør variabelt forrentede realkreditlån 48 pct., hvor de samlede realkreditlån udgør 2.052 mia. kr. ved udgangen af 2021, eller ni gange udlånet til jordbruget, se statistikbanktabel DNRUDDKS.

Jordbrugets realkreditgæld, oversigtstabel

 

2010

2015

2020

2021

 

mia. kr.

I alt

261

247

225

229

 

andel, pct.

Alm., fast forrentet

13

11

18

17

Rentetilpasningslån1

87

89

82

83

1Inkl. Euro-lån
Kilde: www.statistikbanken.dk/jb3

Jordbrugets renteudgifter faldt til under 5 mia. kr.

Siden 2014 er jordbrugets renteudgifter faldet hvert år. Her spiller både lavere renteniveau og bedre indtjening på bedrifterne ind. Jordbrugenes økonomi i 2021 er belyst i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:250 og Nyt fra Danmarks Statistik 2022:353 samt Nyt fra Danmarks Statistik 2022:354. Jordbrugets samlede renteudgifter var for første gang i statistikserien under 5 mia. kr., hvoraf realkreditrenter og bidrag udgjorde 51 pct. Renteudgifterne er dermed mere end halveret i ft. 2010-12, men må forventes at stige allerede i 2022 som følge af højere renteniveau. Den gennemsnitlige rente på jordbrugets gæld blev på 1,7 pct. i 2021.

Jordbrugets renterKilde: www.statistikbanken.dk/jb3

Nyt fra Danmarks Statistik

1. november 2022 - Nr. 366

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af renter og gæld omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2020 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i standardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2020 forhøjet med 3,9 pct., hvor der er taget højde for, at gælden pr. hektar er lavere på små bedrifter. For årene 2015-2019 er tallene revideret tilsvarende, så korrektionen for små bedrifter er 1,9 pct. mod tidligere 3,0 pct. Jordbruget omfatter landbrug, gartneri og pelsdyravl. Gælden, som er opgjort til kontantværdi ved udgangen af året, inkluderer også gæld vedrørende stuehuse og andre ikke jordbrugsmæssige aktiver. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation