Gå til sidens indhold

Vi sorterer mere til genanvendelse derhjemme

Affaldsregnskab 2020

Husholdningerne sorterede omtrent 1,9 mio. ton affald til genanvendelse i 2020. Husholdningsaffald indsamlet til genanvendelse er steget med 0,6 mio. ton siden 2011, hvilket svarer til en stigning på 45 pct. I samme periode er husholdningsaffald til forbrænding og deponering faldet med 0,5 mio. ton, svarende til 23 pct. Udviklingen skal ses i sammenhæng med udrulning af affaldsordninger for husholdningsaffald og øget fokus på sortering.

Husholdningsaffald indsamlet til genanvendelse, forbrænding og deponeringKilde: www.statistikbanken.dk/affald

Sortering af madaffald, pap og plastik stiger mest

Det er især madaffald, pap og plastik, vi sorterer mere af i husholdningerne. Indsamling af madaffald og andet organisk affald fra husholdningerne er steget fra 23.000 ton i 2011 til 173.000 ton i 2020, svarende til over en syvdobling, mens mængderne af pap- og plastaffald til genanvendelse begge er steget til omkring 80.000 ton i 2020.

Organisk affald, pap-, og plastaffald indsamlet til genanvendelse fra husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/affald.

Mest haveaffald i husholdningernes genanvendelige affald

Med 736.000 ton i 2020, udgør haveaffald 39 pct. af husholdningernes genanvendelige affald. Træ- og madaffald udgør hhv. 11 og 9 pct. af husholdningernes affald til genanvendelse. Resten udgøres af jern og metal, glas, papir, pap, plast og øvrigt affald. Øvrigt affald omfatter bl.a. elektronikaffald, udtjente dæk og blandet emballage. Byggeaffald er ikke inkluderet i husholdningernes affald, men henført til bygge-og anlægsbranchen.

Affald indsamlet til genanvendelse fra husholdninger. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/affald

Stigende affaldsmængder især fra bygge- og anlægsbranchen

Fra husholdningerne indsamledes i alt 3,5 mio. ton affald i 2020, svarende til 29 pct. af de samlede affaldsmængder. I 2020 skabte husholdninger og erhverv tilsammen 12,1 mio. ton affald, hvilket er 1 pct. mere end i 2019. Affaldsmængderne har været støt stigende siden 2012. Det skyldes især øget aktivitet i bygge-og anlægsbranchen, hvor affaldsmængderne er steget med 51 pct. siden 2011. Affald fra bygge- og anlægsbranchen var i 2020 på 4,9 mio. ton, og udgjorde 40 pct. af det samlede affald, mens øvrige erhverv skabte 3,7 mio. ton affald, svarende til 31 pct.

Samlede affaldsmængder efter affaldskildeKilde: www.statistikbanken.dk/affald

Nyt fra Danmarks Statistik

18. januar 2023 - Nr. 17

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). Fordelingen på detaljerede brancher efter principperne i det grønne nationalregnskab er foretaget af Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation