Gå til sidens indhold

Mange økologiske mejerivarer til foodservice

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2021

Salget af økologiske varer til foodservice (storkøkkener o.l.) adskiller sig tydeligt fra det samlede salg til foodservice, når man ser på varekurvens sammensætning. Fx udgør mejeriprodukter og æg 31 pct. af det økologiske salg mod 12 pct. af det samlede salg til foodservice. Kød og fisk udgør derimod kun 5 pct. af det økologiske salg mod 17 pct. af det samlede salg. Der sælges også færre økologiske frostvarer men mere frugt og grønt. Opdelingen af det samlede salg på varegrupper er foretaget for første gang i årets undersøgelse.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper. 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko77

Endnu et år præget af nedlukning

Salget af føde- og drikkevarer til foodservice steg en anelse, fra 16,8 mia. kr. i 2020 til 16,9 mia. kr. i 2021. Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg 5 pct. fra 2,0 mia. kr. mio. kr. i 2020 til 2,1 mia. kr. i 2021. De økologiske varers andel af det samlede salg til foodservice steg fra 12 pct. i 2020 til 13 pct. i 2021. Økologiske varers andel af foodservice i alt kom dermed på niveau med økologiske varers andel af detailomsætningen, der også var på 13 pct. i 2021.

Både salget af økologiske varer samt af alle varer lå på et lavere niveau i 2020 og 2021 end i 2019. Den delvise nedlukning af restauranter og kantiner, som følge af COVID-19, antages at være hovedårsagen.

Højere andel af økologi i salget til den offentlige sektor

De økologiske varer spiller en større rolle i den offentlige sektor end i den private. Andelen af salget af økologiske varer var højest i offentlige institutioner med 32 pct. af det samlede salg. Kantiner på offentlige arbejdspladser lå med 18 pct. en anelse over private arbejdspladser med 16 pct. Lavest lå den økologiske andel i hoteller, restauranter o.l. med 8 pct. og hos andre kunder med 5 pct. af det samlede salg til foodservice.

Økologiske varers andel af samlet salg til foodservice - efter kundegrupper. 2021*

Den offentlige sektor har stor betydning for det økologiske marked

Den offentlige sektor aftog en forholdsvis høj andel - 46 pct. - af salget af økologiske varer til foodservice i 2021. Det var omtrent dobbelt så højt som sektorens andel af alle føde- og drikkevarer til foodservice, hvor andelen var 20 pct.

Lille fremgang i antal spisesteder med et økologiske spisemærke

Ifølge Fødevarestyrelsen steg antallet af spisesteder med Det Økologiske Spisemærke med 2 pct. fra 3.378 i 2020 til 3.440 i 2021 (ultimo året). Det er en opbremsning fra tidligere års stærkere vækst, fx var stigningen 20 pct. i 2018-2019 og 6 pct. fra 2019 til 2020.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper. 2021*

 

Alle varer

Økologiske varer

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

16853

100

2116

100

Kolonial

6139

36

767

36

Kød og fisk

2938

17

111

5

Mejeriprodukter og æg

1972

12

649

31

Frugt og grønt

1674

10

380

18

Frostvarer

4131

25

209

10

Frugt og grønt inkl. frost

2243

13

435

21

Kød og fisk inkl. frost

5330

32

162

8

Anm.: Tallene viser fødevaregrossisters salg i løbende priser, ekskl. moms. * Foreløbige tal. 'Alle varer' er inkl. økologiske. Varegrupperne er revideret i statistikken fra og med 2021. De fem hovedvaregrupper er dog stort set sammenlignelige med tidligere år. Vegetabilske smøreprodukter samt frugt- og grøntkonserves er flyttet fra kolonial til frugt og grønt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko77

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2021*

 

Alle varer

Økologiske varer

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

16853

100

2116

100

Offentlige institutioner

2704

16

865

41

Kantiner på offentlige arbejdspladser

632

4

113

5

Kantiner på private arbejdspladser

2045

12

331

16

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

8696

52

682

32

Andet (fx diner transportable, take-away)

2775

16

125

6

Offentlig sektor i alt

3336

20

978

46

Privat sektor i alt

13516

80

1138

54

Anm.: Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres. Offentlige institutioner: Hospitaler, plejehjem, børnehaver, uddannelse o.l. Andet: event-catering, diner transportable, take-away mv.
* Foreløbige tal. Løbende priser, ekskl. moms. 'Alle varer' er inkl. økologiske.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko88

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2022 - Nr. 308

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender omsætningen til foodservice præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne. Tal for seneste periode er foreløbige frem til næste offentliggørelse. Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen af økologiske indkøbte føde- og drikkevarer hos spisesteder: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation