Gå til sidens indhold

Stigning på 64 pct. i digitale udlån siden 2019

Individbaserede biblioteksudlån 2022

Digitale udlån via eReolen er fra 2021 til 2022 steget fra 7,9 mio. til 8,2 mio. udlån. Det er en stigning på 0,3 mio. udlån, hvilket svarer til 4 pct. Sammenlignet med 2019 og 2020 er stigningen hhv. 64 pct og 19 pct. De store stigninger skal ses i lyset af COVID-19 nedlukningerne i de to foregående år, hvor den begrænsede adgang til fysiske materialer gav flere lånere et incitament til at bruge eReolen.

Udlån af digitale materialer fra eReolenKilde: www.statistikbanken.dk/bib4e og ibib1a

Lydbøger er mere populære blandt lånerne og befolkningen end e-bøger

Ud af de 8,2 mio. digitale udlån, der blev foretaget på eReolen i 2022, er 5,1 mio. lydbøger og 2,9 mio. e-bøger, mens resten er andet digitalt materiale. Fordelingen på lyd- og e-bøger var hhv. 64 og 36 pct. Sammenlignes der med tidligere år er andelen af lånte lydbøger steget fra 57 pct. af de digitale materialer i 2020 og 59 pct. i 2021 til 64 pct. i 2022, hvilket svarer til en stigning på hhv. 7 og 5 procentpoint. Det tyder på, at lydbøger bliver mere og mere populære blandt lånerne på folkebibliotekerne. Ifølge tabellen KVULIT02 fra Kulturvaneundersøgelsen er brugen af lydbøger også stødt voksende udenfor bibliotekerne, hvor 10 pct. af befolkningen lyttede til skønlitteratur i tredje kvartal 2018, som i samme kvartal 2022 er vokset til 22 pct. Forbruget af e-bøger er steget fra 10 til 13 pct. i samme periode, mens fysiske bøger ligger stabilt på 51-52 pct.

Andelen af udlån fra eReolen fordelt på udlånstypeKilde: Særkørsel baseret på data fra Individbaserede biblioteksudlån

Kvindelige læsere og personer midt i livet er særligt glade for lydbøger

Både mænd og kvinder foretrækker at låne lydbøger fremfor e-bøger via eReolen. Andelen af kvinder, der foretrækker lydbøger (66 pct.) er en smule højere end mænd (60 pct.). Opgjort i forhold til alder er det kun de 10-19-årige, der i højere grad låner e-bøger end lydbøger, hvilket kan være i forbindelse med deres uddannelsesforløb. Det omvendte gør sig gældende for dem under 10 år og over 20 år, som foretrækker lydbøger. Særligt for de 30-59-årige består næsten tre ud af fire digitale udlån af lydbøger.

Andelen af udlån fra eReolen fordelt på udlånstype samt køn og alder. 2022Kilde: Særkørsel baseret på data fra Individbaserede biblioteksudlån

Krimi er den mest populære genre - særligt hos kvindelige læsere

Ifølge Kulturvaneundersøgelsen fra tredje kvartal 2021 er krimi befolkningens foretrukne skønlitterære genre. Blandt personer, der svarede, at de havde læst skønlitteratur i løbet af de seneste tre måneder i tredje kvartal 2021, havde hver anden læst krimi. Genren er især populær blandt kvinder, hvor 55 pct. havde læst krimi, mens den tilsvarende andel for de mandlige læsere var 45 pct. Ud af hele befolkningen havde 66 pct. læst skønlitterære bøger i løbet af de seneste tre måneder i tredje kvartal 2021 og lidt over hver tredje havde læst krimi i perioden.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2023 - Nr. 63

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation