Gå til sidens indhold

Fire ud af ti lytter til podcasts

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2020 podcastbrug

Siden Danmarks Statistik første gang spurgte ind til forbruget af podcasts i 2008, har der været en markant stigning i andelen af befolkningen, der lytter til podcasts. I 2008 havde 6 pct. af befolkningen lyttet til podcasts inden for de seneste tre måneder, en andel der nu er steget til 40 pct. Det svarer til lidt flere end 1,7 mio. podcastlyttere i alderen 16-74 år. Resultaterne fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen 2020 viser desuden, at der nu er lige mange mandlige og kvindelige podcastlyttere. Kvinderne har dermed indhentet mændene i brugen af podcasts. I 2008 var der dobbelt så mange mænd (8 pct.) som kvinder (4 pct.), der lyttede til podcasts.

Andel af befolkningen, der har lyttet til podcasts inden for de seneste tre måneder, fordelt på kønKilde: www.statistikbanken.dk/bebrit09.

De unge lytter mest til podcasts, men de ældre er godt på vej

Det er især den yngre del af befolkningen, der lytter til podcasts. 56 pct. af de 16-19-årige og 60 pct. af de 20-39-årige har lyttet til podcasts inden for de seneste tre måneder. Det svarer til, at næsten tre ud af fem i alderen 16-39 år lytter til podcasts. Ligesom i 2008 er det forsat de unge, der lytter mest til podcasts i 2020. Samtidig viser tallene, at den største relative stigning i antallet af podcastlyttere forekommer i gruppen 40-74 år.

Andel af befolkningen, der har lyttet til podcasts inden for de seneste tre måneder, fordelt på alder.Kilde: www.statistikbanken.dk/bebrit09.

Podcastforbruget er størst i Region Hovedstaden og hos højtuddannede

Forbruget er størst i Hovedstaden, hvor halvdelen af københavnerne lytter til podcasts. Det næststørste forbrug findes i Midtjylland, hvor to ud af fem benytter podcasts. I Nordjylland ses det laveste forbrug efterfulgt af Sjælland. Ser man på befolkningens højeste fuldførte uddannelse, er det særligt dem med en videregående uddannelse, der lytter mest til podcasts. I denne gruppe lytter 56 pct. til podcasts, mens det gør sig gældende for 35 pct. af dem med en ungdomsuddannelse. Den regionale forskel i podcastforbruget kan afspejle, at en stor del af højtuddannede er bosat i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Hver fjerde lytter til podcasts hver uge

Slots- og Kulturstyrelsens rapport Mediernes udvikling i Danmark fra 2020 bekræfter, at der har været en stigning i podcastforbruget, mens den traditionelle radiolytning har set en mindre nedgang. Ligeledes har der været en stigning i, hvor ofte befolkningen lytter til podcasts. I 2018 lyttede 19 pct. af befolkningen til podcasts mindst én gang ugentligt, mens dette tal var steget til 24 pct. i 2019.

Der er et bredt udvalg af podcasts at vælge imellem

Rapporten Mediernes udvikling i Danmark fra Slots- og Kulturstyrelsen viser desuden, at de fleste i Danmark lytter til underholdningsdebatter, dokumentarer fra danske Public Service stationer, komedie og emner inden for samfundet. Ifølge Kulturvaneundersøgelsen fra andet kvartal 2020 benytter 12 pct. af befolkningen podcasts til at høre musik og 11 pct. benytter mediet til at høre skønlitteratur. Der er flere kvinder (55 pct.) end mænd (45 pct.) i gruppen, der lytter til skønlitteratur via podcasts. Når adspurgt om, hvordan befolkningen får adgang til nyheder svarer 46 pct., at de benytter radio eller podcasts til at holde sig opdateret.

Andre former for online medieforbrug

De øvrige resultater fra It-anvendelse i befolkningen 2020 viser, at 86 pct. af de 16-74-årige har benyttet internettet til at læse online nyheder inden for de seneste tre måneder, mens 75 pct. har lyttet til musik fra webradio eller streamingtjenester. Yderligere 80 pct. benytter internettet til at se film eller videoindhold fra delingstjenester som fx YouTube. 69 pct. streamer live eller optaget tv fra bl.a. DR.dk eller TV2 Play og 65 pct. ser video on demand fra kommercielle udbydere som Netflix, HBO m.m.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. august 2020 - Nr. 316

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation