Gå til sidens indhold

Danmarks overskud var igen det største i EU i 2021

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2021 (oktober-indberetning)

Danmark havde i 2021 et overskud på de offentlige finanser (ØMU-saldoen) på 91,0 mia. kr. svarende til 3,6 pct. af BNP. Det er igen det største blandt EU-landene målt i forhold til BNP. Dermed har Danmark haft det største overskud på de offentlige finanser hvert år siden 2019. Kun Danmark og Luxembourg havde overskud på den offentlige saldo i 2021, mens resten af EU-landene havde underskud. De 27 EU-lande havde samlet set et underskud på 4,6 pct. af BNP, mens de 19 eurolande havde et underskud på 5,1 pct.

Offentlig underskud/overskud (ØMU-saldo). 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Økonomierne stadig præget af COVID-19 i 2021

Økonomierne var stadig præget af COVID-19 i 2021, hvor 12 ud af de 27 EU-lande havde mindre underskud end den underskudsgrænse på 3 pct. af BNP, der er fastlagt via Maastricht-traktaten. Det er flere end i 2020, hvor det kun var Danmark og Sverige, der overholdt underskudsgrænsen. I 2019, året før COVID-19-pandemiens udbrud, overholdte 24 ud af de 27 EU-lande underskudsgrænsen.

Danmarks ØMU-gæld er stadig blandt EU's laveste

Danmarks offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) udgjorde 917,0 mia. kr. ved udgangen af 2021. Dette svarer til en ØMU-gæld på 36,6 pct. af BNP. Den danske ØMU-gæld er dermed blandt de laveste i EU, og Danmark var blandt 13 ud af de 27 EU-lande, som opfyldte ØMU-gældskriteriet. Ifølge ØMU-kriterierne, som er fastlagt i Maastricht-traktaten, må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60,0 pct. af BNP. De 27 EU-lande havde ved udgangen af 2021 samlet set en gæld på 87,9 pct. af BNP, mens de 19 eurolande havde en gæld på 95,4 pct.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

ØMU-gælden faldt i de fleste EU-lande i 2021

I Danmark faldt ØMU-gælden med 63,9 mia. kr. i 2021, hvilket svarer til et fald på 5,6 procentpoint. Danmark var dermed blandt de 20 ud af de 27 EU-lande, hvor gælden i forhold til BNP, faldt i 2021. Samlet faldt gælden i de 27 EU-lande med 1,9 procentpoint, mens den samlede gæld for Eurolandene faldt med 1,6 procentpoint. Faldet kommer efter, at gælden i 2020 steg i samtlige EU-lande, som følge af COVID-19-pandemiens påvirkning på økonomierne. Antallet af EU-lande, der overholder gældskriteriet, er på niveau med situationen før COVID-19.

Danmarks ØMU-indberetning

ØMU-gælden og ØMU-saldoen benyttes af EU til at vurdere, om medlemslandene opfylder kriterierne i EU-traktaten. Både eurolande og ikke-eurolande er forpligtet til at overholde de fastsatte ØMU-kriterier. I EU's Stabilitets- og Vækstpagt er der angivet sanktionsmuligheder, hvis eurolandene overskrider disse kriterier. Lande uden for euroen, heriblandt Danmark, kan ikke pålægges sanktioner, men få EU-henstillinger om at reducere underskuddet og gælden. Som led i EU's procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er der to årlige frister for indberetninger til EU-kommissionen af ØMU-saldoen og ØMU-gælden - 1. april og 1. oktober.

Danmarks ØMU-gæld og -saldo i pct. af BNP ved indberetningen til EU-kommissionen i aprilKilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Nyt fra Danmarks Statistik

28. oktober 2022 - Nr. 364

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Kilden er Eurostats offentliggørelse News Release, 118/2023 - 23. oktober 2023. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation