Gå til sidens indhold

Fortsat nedgang i kvægbestanden

Kvægbestanden 31. december 2022

Bestanden af kvæg i Danmark falder fortsat. Der var 1.466.400 stk. den 31. december 2022 svarende til et fald på 0,9 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2021. Det er antallet af køer (malkekøer og ammekøer) og tyre, der falder, mens der ses en lille stigning i antallet af kvier. Der var 208.200 tyre og stude, 631.500 kvier, 556.300 malkekøer samt 70.300 ammekøer.

Bestanden af kvæg opgjort 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Færre malkekøer

Der er nu 556.300 malkekøer, hvilket svarer til et mindre fald på knap 3.000 stk. i forhold til samme tidspunkt i 2021. Malkekøerne udgør 40 pct. af kvægbestanden og langt de fleste er af racen Holstein. Produktionen af mælk er den primære baggrund for kvæghold i Danmark. I det seneste år har prisen på mælk ligget på et højt niveau, men det samme har gjort sig gældende for priserne på foder, hvilket kan ses i statistikbanken.dk/LPRIS21. De seneste tal for økonomien for bedrifter med malkekøer viser, at økonomisk har 2021 været et godt år for bedrifterne med malkekøer, se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:27.

Fald i antallet af ammekøer og handyr

Antallet af ammekøer var 70.300 stk. pr. 31. december 2022 svarende til et fald på 7 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2021, og antallet af tyre og stude er faldet med  knap 10.000 stk. til 208.200 stk., hvilket er et fald på 4,5 pct. i forhold til sidste år. På 20 år er antallet af ammekøer faldet 38 pct. og antallet af handyr 27 pct. De fleste ammekøer er i region Midtjylland, mens der er flest tyre og stude i region Syddanmark, hvor der også er flest malkekøer. Priserne for både oksekød og levende kreaturer har været på et højt niveau den seneste tid, se statistikbanken.dk/LPRIS10 og statistikbanken.dk/LPRIS21, men samtidig har priserne på udgiftsiden fx foder også været meget høje, hvilket har haft en indvirkning på bestanden.

Kvægbestanden

 

2021

2022

Ændring

 

31. dec.

30. marts
 

30. juni

30. sept.

31.dec.
 

31. dec. 2021
- 31. dec. 2022

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1479779

1480557

1484377

1481196

1466400

-13379

-0,9

Tyre og stude

218145

219499

217483

212267

208243

-9902

-4,5

Under ½ år

103595

101712

104988

103077

97526

-6069

-5,9

½ år-<1 år

80144

80742

73446

73234

78455

-1689

-2,1

1-<2 år

24127

26596

27730

25069

22654

-1473

-6,1

2 år og over

10279

10449

11319

10887

9608

-671

-6,5

Kvier

626760

629194

633172

636678

631549

4789

0,8

Under ½ år

171629

166622

168820

174353

173819

2190

1,3

½ år-<1 år

160264

164359

162674

158611

160627

363

0,2

1-<2 år

255978

260894

262512

263023

258613

2635

1,0

2 år og over

38889

37319

39166

40691

38490

-399

-1,0

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

175099

180347

181722

179051

176576

1477

0,8

1-<2 år

154222

161271

161687

157350

155237

1015

0,7

2 år og over

20877

19076

20035

21701

21339

462

2,2

Køer

634874

631864

633722

632251

626608

-8266

-1,3

Malkekøer

559270

557062

557108

557831

556289

-2981

-0,5

Ammekøer

75604

74802

76614

74420

70319

-5285

-7,0

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2022

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

208243

631549

556289

70319

1466400

Region Hovedstaden

4936

11142

7809

3029

26916

København og Nordsjælland2

2343

4541

1983

2597

11464

Landsdel Bornholm

2593

6601

5826

432

15452

Region Sjælland

13038

27185

16741

9211

66175

Region Syddanmark

76929

253955

230639

19653

581176

Landsdel Fyn

13657

36610

26805

4432

81504

Landsdel Sydjylland

63272

217341

203834

15221

499672

Region Midtjylland

62912

192242

168148

20942

444244

Landsdel Østjylland

19181

49158

37765

9433

115537

Landsdel Vestjylland

43731

143084

130383

11509

328707

Region Nordjylland

50428

147025

132952

17484

347889

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

30. januar 2023 - Nr. 29

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation