Gå til sidens indhold

Flere offentligt beskæftigede i tredje kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 3. kvt. 2022

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 4.000 fra andet til tredje kvartal 2022, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. Stigningen i den offentlige beskæftigelse i tredje kvartal 2022 kommer efter et fald på 0,5 pct. i andet kvartal. I de forudgående otte kvartaler steg den offentlige beskæftigelse med mellem 0,1 og 1,8 pct.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Stigende beskæftigelse i både stat, regioner og kommuner

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i både stat, regioner og kommuner fra andet til tredje kvartal. Fra andet til tredje kvartal steg beskæftigelsen i regionerne med 1.000, hvilket svarer til en stigning på 0,7 pct. Stigningen kommer efter et fald på 2,9 pct. i den regionale beskæftigelse i andet kvartal. I både stat og kommuner steg beskæftigelsen med 0,5 pct. i tredje kvartal, svarende til 900 flere statslige ansatte og 2.200 flere kommunalt ansatte.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2022*

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

753360

757386

 

-0,5

0,5

Stat

187797

188684

 

0,3

0,5

Regioner

130107

131077

 

-2,9

0,7

Kommuner

433487

435657

 

0,0

0,5

Sociale kasser og fonde

1969

1969

 

-0,8

0,0

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2022*

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

753360

757386

 

-0,5

0,5

Generelle offentlige tjenester

66738

66875

 

0,2

0,2

Forsvar

25266

25580

 

1,2

1,2

Offentlig orden og sikkerhed

26883

27127

 

0,7

0,9

Økonomiske anliggender

25219

25540

 

0,8

1,3

Miljøbeskyttelse

4822

4874

 

0,9

1,1

Boliger og offentlige faciliteter

2963

2942

 

0,2

-0,7

Sundhedsvæsen

193306

194629

 

-2,5

0,7

Fritid, kultur og religion

25296

25255

 

-0,1

-0,2

Undervisning

137465

137530

 

-0,1

0,0

Social beskyttelse

245400

247032

 

0,3

0,7

Uoplyst

3

3

 

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2022 - Nr. 442

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation