Gå til sidens indhold

Første stigning i to år

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2022

I andet kvartal steg antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 5.200 til 99.200, hvilket er den første stigning siden andet kvartal 2020. Den seneste stigning i antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser skal ses i lyset af tilstrømningen af ukrainske flygtninge, der modtager selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse. Stigningen i foråret 2020 var afledt af nedlukningen i forbindelse med den første COVID-19 nedlukning. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Flere personer i tilbud til udlændinge i juni

Fra marts til juni steg antallet af personer i tilbud til udlændinge med 8.400, svarende til en stigning på 88,9 pct. Denne stigning skyldes flygtninge fra krigen i Ukraine. Samtidig var antallet af personer på de øvrige ydelsestyper faldende fra marts til juni. De største faktiske fald var for kontanthjælpsmodtagere med 1.500 og for uddannelseshjælpsmodtagere med 800 personer.

Markant stigning i antallet af jobparate ydelsesmodtagere i juni

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere var i juni 19.300, svarende til en stigning på 5.300 eller 37,4 pct. siden marts. Samtidig var antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere stort set uændret fra marts til juni. Den markante stigning i antallet af jobparate hænger sammen med stigningen af ukrainere i tilbud til udlændinge sammenholdt med det faktum, at den højeste andel af jobparate findes blandt personer, der er i tilbud til udlændinge. Jobparate er opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. For begge grupper gælder det, at de vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og de regnes således også med i opgørelsen af ledigheden, se også Nyt fra Danmarks Statistik 2022:293.

Markant stigning i antallet af kvindelige ydelsesmodtagere i juni

Fra marts til juni steg antallet af kvindelige modtagere af kontanthjælpsydelser med 5.700, mens antallet af mandlige modtagere faldt med 500. Den markante stigning i antallet af kvindelige kontanthjælpsydelsesmodtagere skal ligeledes ses i lyset af stigningen i antallet af tilflyttede ukrainere, da hovedparten af disse er kvinder.

Fordelt efter alder steg samtlige opgjorte aldersgrupper fra marts til juni. Her var stigningen mindst for de 16-24-årige og størst for de 40-66-årige.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2022

Ændring

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar. 2022
- juni 2022

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

95,5

94,5

94,0

96,5

99,6

99,2

5,6

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

54,1

53,2

52,6

52,0

51,6

51,1

-2,9

Uddannelseshjælp

29,9

29,5

29,3

29,2

29,2

28,6

-2,7

Tilbud til udlændinge1

8,9

8,9

9,5

13,1

17,2

17,9

88,9

Løntilskud

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

-13,3

Forrevalidering

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

-9,4

Revalideringsydelse

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

-5,8

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

14,5

14,2

14,0

15,3

18,1

19,3

37,4

Aktivitetsparat3

81,0

80,4

80,0

81,2

81,5

79,9

0,0

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

48,6

48,0

47,5

47,3

47,2

47,0

-1,0

Kvinder

46,9

46,5

46,6

49,2

52,4

52,2

12,2

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

20,7

20,5

20,4

20,5

20,8

20,7

1,3

25-39 år

35,9

35,5

35,4

36,6

38,0

37,6

6,3

40-66 år4

39,0

38,5

38,2

39,4

40,8

40,9

7,2

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse, der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der gradvist flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2022 - Nr. 305

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation