Gå til sidens indhold

Ledigheden steg til 2,7 pct. i juli

Arbejdsløsheden (md.) juli 2022

I juli steg antallet af ledige med 2.800 til 77.800 personer, så ledigheden udgjorde 2,7 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen skyldes 2.500 flere ikke-aktiverede ledige og 300 flere aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I juli var der 5.500 ukrainere ledige under særloven

Stigningen i ledigheden skal bl.a. ses i lyset af nytilkomne ukrainske flygtninge, der vurderes jobparate og via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse. Antallet af ledige ukrainere (under særloven) er steget fra 5.200 i juni til 5.500 i juli (ikke sæsonkorrigeret), hvilket er en mindre stigning end i de foregående måneder.

Ledigheden stiger mest for de 25-29-årige

Fra juni til juli var der en markant stigning i ledigheden for 25-29-årige på 1.400, svarende til en stigning på 0,5 procentpoint til 5,1 pct. Fordelt efter køn steg ledigheden for kvinder med 1.800, mens den for mænd steg med 1.100, hermed ligger ledighedsprocenten for mænd uændret, i forhold til juni, på 2,4 pct., mens den for kvinder steg med 0,1 procentpoint til 3,0 pct.

Ledighedsprocenten steg mest på Fyn, i Østjylland og i Vestjylland

Fra juni til juli steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Fyn, i Østjylland og i Vestjylland. I Byen København, Københavns omegn og Østsjælland steg ledigheds-procenten med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret i de øvrige fem landsdele. Ledigheden for juli var dermed højest i Byen København med 3,3 pct. og lavest i Nordsjælland med 2,0 pct.

Revisioner

De sæsonkorrigerede ledighedstal for april, maj og juni 2022 er i forbindelse med denne offentliggørelse opjusteret med hhv. 1.300, 2.000 og 1.700. Disse revisioner skyldes kun i begrænset omfang opdateringer af de faktiske indberetninger for de seneste måneder og i større omfang selve sæsonkorrektionen af de opdaterede faktiske ledighedstal med inddragelse af tal for juli.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

1.000 personer

pct.

Ledige

71,8

73,4

75,0

77,8

2,5

2,6

2,6

2,7

Nettoledige

60,7

63,0

65,0

67,5

2,1

2,2

2,3

2,3

Dagpengemodtagere

52,8

52,9

53,5

55,3

Kontanthjælpsmodtagere

7,9

10,2

11,5

12,2

Aktiverede ledige

11,1

10,4

10,0

10,3

Dagpengemodtagere

8,0

7,3

6,8

7,0

Kontanthjælpsmodtagere

3,1

3,1

3,1

3,3

Mænd

34,9

34,7

35,0

36,1

2,3

2,3

2,4

2,4

Kvinder

36,9

38,8

39,9

41,7

2,7

2,8

2,9

3,0

16-24 år

3,9

4,3

4,4

4,3

1,0

1,1

1,1

1,1

25-29 år

13,7

13,9

14,3

15,7

4,4

4,5

4,6

5,1

30-39 år

21,1

21,8

22,5

23,0

3,6

3,8

3,9

4,0

40-49 år

12,8

13,2

13,3

13,7

2,0

2,1

2,1

2,1

50-59 år

12,4

12,4

12,6

12,9

1,9

1,9

1,9

1,9

60-66 år2

7,8

7,8

7,9

8,1

2,8

2,7

2,8

2,9

Heraf 65-66-årige3

1,5

1,5

1,5

1,4

Byen København

14,5

14,5

14,5

14,9

3,2

3,2

3,2

3,3

Københavns omegn

7,5

7,6

7,6

7,7

2,8

2,8

2,8

2,9

Nordsjælland

4,3

4,3

4,4

4,4

1,9

1,9

2,0

2,0

Bornholm

0,3

0,4

0,4

0,4

2,0

2,1

2,3

2,3

Østsjælland

2,6

2,7

2,9

3,0

2,1

2,2

2,3

2,4

Vest- og Sydsjælland

6,9

7,1

7,2

7,3

2,5

2,6

2,7

2,7

Fyn

6,0

6,2

6,4

6,9

2,6

2,7

2,8

3,0

Sydjylland

7,0

7,3

7,5

7,7

2,0

2,1

2,2

2,2

Østjylland

11,1

11,2

11,4

12,4

2,5

2,5

2,5

2,7

Vestjylland

3,6

3,8

4,0

4,3

1,7

1,8

1,9

2,1

Nordjylland

8,0

8,4

8,7

8,8

2,9

3,0

3,1

3,1

1 Ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og www.statistikbanken.dk/aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2022 - Nr. 293

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation