Gå til sidens indhold

Fortsat færre modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 1. kvt. 2022

I første kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 3.300 til 92.500, hvilket er det laveste niveau siden statistikkens start i 2007. Antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser er med få afbrud faldet uafbrudt siden 2015. Den seneste stigning var afledt af COVID-19 i foråret 2020, hvor antallet steg med 6.300 fra februar til maj. Herefter er antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser samlet set faldet med 32.500, svarende til gennemsnitligt 1.500 færre pr. måned. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Flere personer i tilbud til udlændinge i marts

Fra februar til marts steg antallet af personer i tilbud til udlændinge med 400, svarende til en stigning på 4,0 pct. Denne stigning skyldes i høj grad følgerne af krigen i Ukraine. Antallet af personer på de øvrige ydelsestyper var faldende fra februar til marts. De største faktiske fald ses inden for kontanthjælpsmodtagere med 700 og uddannelseshjælpsmodtagere med 500 personer.

Størst relativt fald i antallet af jobparate ydelsesmodtagere i marts

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i marts på 13.600, svarende til et fald på 300 eller 2,4 pct. siden februar. Jobparate er opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og de regnes således også med i opgørelsen af ledigheden, se også Nyt fra Danmarks Statistik 2022:194.

Lidt større fald for mænd og for de ældre i marts

Fra februar til marts faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 800 mænd og 300 kvinder. Fordelt efter alder faldt dette antal med 200 for de 16-24-årige, med 300 for de 25-39-årige samt med 500 for de 40-66-årige.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

Ændring

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Feb. 2022
- mar. 2022

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

99,1

97,4

95,9

94,8

93,6

92,5

-1,1

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

56,7

55,7

54,7

53,7

52,9

52,2

-1,2

Uddannelseshjælp

31,3

30,7

30,4

30,0

29,7

29,2

-1,6

Tilbud til udlændinge1

9,2

9,1

8,8

8,9

8,9

9,3

4,0

Løntilskud

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

-10,4

Forrevalidering

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

-3,9

Revalideringsydelse

2,1

2,1

2,1

2,0

1,9

1,9

-2,0

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

16,0

15,4

14,7

14,3

13,9

13,6

-2,4

Aktivitetsparat3

83,0

82,0

81,2

80,5

79,7

79,0

-0,9

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

50,7

49,8

48,8

48,3

47,6

46,8

-1,7

Kvinder

48,4

47,6

47,0

46,5

46,0

45,8

-0,6

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

21,3

21,0

20,7

20,6

20,4

20,2

-0,9

25-39 år

37,4

36,8

36,2

35,8

35,3

35,0

-0,9

40-66 år4

40,3

39,7

38,9

38,4

37,9

37,4

-1,4

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der gradvist flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2022 - Nr. 203

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation