Gå til sidens indhold

Ledigheden faldt til 2,4 pct. i april

Arbejdsløsheden (md.) april 2022

Fra marts til april faldt ledigheden med 900 til 70.000 personer. Ledigheden er dermed nede på 2,4 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er den laveste ledighedsprocent siden juni 2008, hvor andelen af ledige i arbejdsstyrken ramte samme niveau. Det seneste fald i ledigheden skyldes 1.300 færre ikke-aktiverede ledige, mens antallet af aktiverede ledige er steget med 500 fra marts til april.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I april var 16,3 pct. af de ledige i aktivering

I april var der 11.400 aktiverede ledige, hvilket svarer til 16,3 pct. af samtlige ledige. I årene op til restriktionerne som følge af COVID-19 udgjorde de aktiverede typisk 20-30 pct. af samtlige ledige, mens de aktiveredes andel nåede et minimum på 4,4 pct. i maj 2020 under den første nedlukning. Herefter har denne andel været svagt stigende.

Ledigheden steg en anelse for de yngste

Fra marts til april steg ledigheden med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige. I samme periode var ledighedsprocenten uændret for de 40-49-årige, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de øvrige aldersgrupper. Ledighedsprocenten er herefter højest for de 25-29-årige med 4,2 pct. og lavest for de 16-24-årige med 1,0 pct.

Lidt flere ledige kontanthjælpsmodtagere

Trods det samlede fald i ledigheden fra marts til april, så steg ledigheden for kontanthjælpsmodtagerne mv. med 300. Dette skyldes blandt andet, at de nytilkomne ledige ukrainere tæller med som ledige kontanthjælpsmodtagere i denne opgørelse.

Det seneste ledighedsfald kom især bornholmerne til gode

Fra marts til april faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Bornholm samt med 0,1 procentpoint i Byen København, Københavns omegn, Østsjælland og Sydjylland. I landets øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra marts til april. Herefter er ledigheden fortsat højest i Byen København med 3,2 pct. og lavest i Vestjylland med 1,6 pct.

Revisioner

I forbindelse med denne offentliggørelse er de sæsonkorrigerede ledighedstal for januar, februar og marts blevet nedjusteret med hhv. 400, 700 og 1.100. Disse revisioner skyldes først og fremmest sæsonkorrektionsberegningen, som denne gang, for første gang, tager hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021, ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2022

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

76,0

72,6

70,9

70,0

2,6

2,5

2,5

2,4

Nettoledige

65,4

62,1

59,9

58,6

2,3

2,2

2,1

2,0

Dagpengemodtagere

57,4

54,6

52,7

51,4

Kontanthjælpsmodtagere

8,0

7,5

7,2

7,2

Aktiverede ledige

10,6

10,5

11,0

11,4

Dagpengemodtagere

8,1

7,8

8,3

8,4

Kontanthjælpsmodtagere

2,6

2,7

2,7

3,0

Mænd

37,5

35,7

34,6

34,2

2,5

2,4

2,3

2,3

Kvinder

38,5

36,9

36,3

35,9

2,8

2,7

2,6

2,6

16-24 år

3,9

3,7

3,7

3,8

1,0

0,9

0,9

1,0

25-29 år

14,3

13,7

13,3

13,0

4,7

4,4

4,3

4,2

30-39 år

22,0

21,1

20,7

20,5

3,8

3,6

3,6

3,5

40-49 år

13,7

13,0

12,8

12,7

2,1

2,0

2,0

2,0

50-59 år

13,6

12,9

12,5

12,2

2,1

1,9

1,9

1,8

60-66 år2

8,4

8,1

7,9

7,8

3,0

2,8

2,8

2,7

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,4

1,4

1,4

Byen København

16,1

15,3

14,6

14,2

3,6

3,4

3,3

3,2

Københavns omegn

8,0

7,7

7,5

7,4

3,0

2,8

2,8

2,7

Nordsjælland

4,5

4,3

4,2

4,2

2,0

1,9

1,9

1,9

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,3

2,4

2,3

2,3

2,1

Østsjælland

2,8

2,7

2,6

2,6

2,2

2,1

2,1

2,0

Vest- og Sydsjælland

7,1

6,8

6,8

6,8

2,6

2,5

2,5

2,5

Fyn

6,3

6,0

5,8

5,8

2,7

2,6

2,5

2,5

Sydjylland

7,3

7,0

6,8

6,7

2,1

2,0

2,0

1,9

Østjylland

11,7

11,2

11,0

10,9

2,6

2,5

2,4

2,4

Vestjylland

3,6

3,5

3,4

3,4

1,8

1,7

1,6

1,6

Nordjylland

8,1

7,8

7,8

7,9

2,9

2,8

2,8

2,8

1 Det bemærkes at ovenstående ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2022 - Nr. 194

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation