Gå til sidens indhold

Fortsat færre modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2021

I fjerde kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 4.900 til et niveau på 95.400 i december, hvilket er det laveste niveau siden statistikkens start i januar 2007. Antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser toppede i august 2015 med 175.100, hvorefter det med få afbrud er faldet. Den seneste stigning var afledt af COVID-19 i foråret 2020, hvor antallet steg med 6.700 fra februar til maj. Herefter er antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser faldet med et gennemsnit på 1.600 pr. måned. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Færre personer på samtlige typer af kontanthjælpsydelser i december

Fra november til december faldt antallet af personer på kontanthjælpsydelser i alt med 1.700, svarende til et fald på 1,8 pct. Der var fald inden for samtlige ydelsestyper. De største fald fra november til december var for kontanthjælp med 1.100 færre modtagere og for uddannelseshjælp med 400 færre modtagere. Relativt set var det største fald modtagere af løntilskud med et fald på 15,7 pct. fra november til december.

Markant fald i antallet af jobparate ydelsesmodtagere i december

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i december på 14.500, svarende til et fald på 700 eller 4,8 pct. siden november. Jobparate er opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og de regnes således også med i opgørelsen af ledigheden, se. Nyt fra Danmarks Statistik 2022:68.

Stort set samme fald for begge køn og alle tre aldersgrupper i december

Faldet fra november til december var nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to køn, da antallet af modtagere faldt med 2,1 pct. for mænd og 1,4 pct. for kvinder. Fordelt efter alder faldt antallet af 16-24-årige ydelsesmodtagere med 1,4 pct., 25-39-årige med 1,7 pct. og 40-66-årige med 2,0 pct. fra november til december.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2021

Ændring

 

Juli
 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Nov. 2021
- dec. 2021

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

102,9

101,8

100,4

98,9

97,1

95,4

-1,8

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

58,9

58,0

57,1

56,2

55,3

54,2

-1,9

Uddannelseshjælp

31,9

31,9

31,7

31,3

30,8

30,4

-1,3

Tilbud til udlændinge1

9,9

9,5

9,3

9,2

9,0

8,8

-2,9

Løntilskud

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

-15,7

Forrevalidering

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-2,5

Revalideringsydelse

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

-1,4

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

18,0

17,3

16,6

15,9

15,2

14,5

-4,8

Aktivitetsparat3

84,9

84,5

83,8

83,0

81,9

80,9

-1,2

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

52,9

52,2

51,4

50,5

49,6

48,6

-2,1

Kvinder

50,0

49,6

49,0

48,4

47,5

46,9

-1,4

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

21,8

21,7

21,5

21,3

20,9

20,6

-1,4

25-39 år

38,9

38,5

37,9

37,4

36,7

36,1

-1,7

40-66 år4

42,2

41,6

40,9

40,3

39,6

38,8

-2,0

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der gradvist flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2022 - Nr. 76

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede