Gå til sidens indhold

Ledigheden steg i januar

Arbejdsløsheden (md.) januar 2022

Fra december til januar steg ledigheden med 5.000 til 76.800 personer. Det svarer til en stigning i ledighedsprocenten fra 2,5 til 2,7 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen skal dog ses i forhold til, at ledigheden for december lå ekstraordinært lavt, som følge af ekstra meget ferieafholdelse, foranlediget af den nye ferielovgivning. Ledigheden i januar ligger således fortsat 3.700 lavere end i november 2021 og er mere end halveret, siden den toppede i maj 2020 under den første bølge af COVID-19.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I januar var 14 pct. af de ledige i aktivering

I januar var der 10.500 aktiverede ledige, hvilket svarer til 14 pct. af samtlige ledige. I årene op til restriktionerne som følge af COVID-19 udgjorde de aktiverede typisk 20-30 pct. af samtlige ledige, mens de aktiveredes andel nåede et minimum på 5 pct. i maj 2020 under den første nedlukning. Herefter har andelen atter været stigende.

Størst ledighedsstigning for ældre

Fra december til januar steg ledighedsprocenten med 0,4 procentpoint for de 60-66-årige. For aldersgrupperne mellem 30 og 59 år steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint, mens den var uændret for de 16-24-årige og for de 25-29-årige.

Undtaget København er ledigheden fortsat under 3,0 pct. i hele landet

Til trods for at ledighedsprocenten steg for samtlige landsdele fra december til januar, har ni ud af 11 landsdele fortsat en ledighedsprocent på under 3,0 pct. og Vestjylland ligger fortsat under 2,0 pct. Mere præcist toppede ledigheden i januar fortsat i Byen København med 3,6 pct., mens den fortsat var lavest i Vestjylland med 1,8 pct.

Revisioner

I forbindelse med denne offentliggørelse er de sæsonkorrigerede ledighedstal for oktober, november og december opskrevet med hhv. 500, 100 og 900. Disse revisioner skyldes først og fremmest sæsonkorrektionsberegningen.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2022

2021

2022

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

87,5

80,5

71,8

76,8

3,0

2,8

2,5

2,7

Nettoledige

75,9

69,6

61,5

66,3

2,6

2,4

2,1

2,3

Dagpengemodtagere

66,4

60,6

53,3

58,5

Kontanthjælpsmodtagere

9,6

9,0

8,2

7,8

Aktiverede ledige

11,5

10,9

10,3

10,5

Dagpengemodtagere

8,9

8,5

8,0

8,0

Kontanthjælpsmodtagere

2,7

2,4

2,3

2,5

Mænd

43,9

40,3

36,4

37,5

2,9

2,7

2,4

2,5

Kvinder

43,6

40,2

35,4

39,2

3,1

2,9

2,6

2,8

16-24 år

4,7

4,2

3,8

4,0

1,2

1,1

1,0

1,0

25-29 år

16,6

15,5

13,8

14,0

5,4

5,0

4,5

4,5

30-39 år

24,6

22,8

20,9

22,1

4,2

3,9

3,6

3,8

40-49 år

15,9

14,5

13,0

14,0

2,5

2,3

2,0

2,2

50-59 år

16,2

14,6

12,8

14,1

2,4

2,2

1,9

2,1

60-66 år2

9,5

8,8

7,5

8,5

3,4

3,1

2,6

3,0

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,4

1,3

1,4

Byen København

18,0

16,5

14,9

16,0

4,0

3,7

3,3

3,6

Københavns omegn

9,4

8,6

7,6

8,1

3,5

3,2

2,8

3,0

Nordsjælland

5,3

4,9

4,2

4,6

2,4

2,2

1,9

2,0

Bornholm

0,4

0,4

0,3

0,4

2,6

2,3

2,0

2,4

Østsjælland

3,2

3,0

2,7

2,9

2,6

2,4

2,1

2,3

Vest- og Sydsjælland

8,1

7,5

6,7

7,2

3,0

2,8

2,5

2,6

Fyn

7,3

6,7

6,0

6,4

3,1

2,9

2,6

2,8

Sydjylland

8,3

7,6

6,8

7,4

2,4

2,2

2,0

2,1

Østjylland

13,6

12,6

11,4

12,0

3,0

2,8

2,5

2,7

Vestjylland

4,3

3,8

3,4

3,7

2,1

1,8

1,6

1,8

Nordjylland

9,5

8,8

7,8

8,1

3,4

3,1

2,8

2,9

1 Det bemærkes at ovenstående ledighedsprocenter beregnes i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 til og med december 2022 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nyt fra Danmarks Statistik

3. marts 2022 - Nr. 68

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation