Gå til sidens indhold

Færre modtog boligydelse i 2022

Boligstøtte december 2022

Antallet af modtagere af boligydelse faldt i december 2022 med 1.300 til 274.200 i forhold til december 2021. Brøndby er den kommune, der har den højeste andel modtagere af boligydelse. Her modtog 40,5 pct. af de søgeberettigede pensionister ydelsen. Det var 27,7 procentpoint højere end i Lejre Kommune, der med 12,8 pct. havde den laveste andel, som modtog boligydelse. Boligydelsen er den del af boligstøtten, der kan søges af folkepensionister og af førtidspensionister, der har fået tildelt pensionen før 2003. Den tildeles bl.a. ud fra kriterier om boligudgift, boligens størrelse, antal personer i husstanden samt indkomst og formue. Kun en person pr. hustand kan modtage boligydelse.

Andel af folkepensionister og førtidspensionister (før 2003) der modtog boligydelse i december. 2022Kilde: Særberegning på baggrund af www.statistikbanken.dk/bost63, pen113 og pen114

Andelen af boligydelsesmodtagere var størst i hovedstadskommuner

I 12 kommuner var det over 30 pct. af folkepensionister og førtidspensionister, der modtog boligydelse. 10 af de kommuner ligger i Region Hovedstaden (Brøndby, Rødovre, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, København og Ishøj), og to ligger udenfor (Odense og Fredericia). Boligydelsen beregnes blandt andet på baggrund af boligudgiften og indkomsten i husstanden. Boligydelse kan både udbetales som tilskud og som lån, og begge dele indgår i statistikken.

Færre modtog boligydelse i december 2022 end 2021

I december 2022 modtog 274.200 personer boligydelse, hvilket var 1.300 færre end i december 2021, hvor 275.500 personer modtog boligydelse. Antallet af ældre på 67 år og derover er vokset med 17.100 personer i samme periode, se www.statistikbanken.dk/folk1a. Når antallet af boligydelsesmodtagere ikke stiger skyldes det bl.a., at antallet af folkepensionister i 2022 er faldet pga. den hævede folkepensionsalder, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 2022:138.

En større andel af pensionister modtog boligydelse i 2022

Mens antallet af modtagere af boligydelse faldt fra 2021 til 2022, så var der til gengæld 0,3 procentpoint flere blandt den relevante gruppe af pensionister, der modtog boligydelse i december 2022 (25,0 pct.) i forhold til december 2021 (24,7 pct.).  

De fleste boligydelsesmodtagere er almindelige lejere

211.800 ud af sammenlagt 274.200 boligydelsesmodtagere var almindelige lejere i december 2022. Det svarer til 77,2 pct. af boligydelsesmodtagerne. 20,2 pct. af boligydelsesmodtagerne boede i ældrebolig. Boligydelsesmodtagere i ældreboliger havde den højeste gennemsnitlige boligydelse på 4.400 kr., mens de almindelige lejere i gennemsnittet modtog 3.000 kr. i boligydelse.

Boligydelsesmodtagernes boligforhold. December 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/BOST63

Særlige forhold vedrørende boligstøttedata 2022

Der er sammen med Udbetaling Danmark blevet arbejdet på at rette op på tekniske fejl ved opgørelsen af boligstøttedata. Derfor er denne udgivelse blevet over tre måneder forsinket. Danmarks Statistik har også modtaget data om boligsikring, men på grund af fortsat usikkerhed om kvaliteten af de modtagne data er denne del af udgivelsen fortsat udsat. Data om boligsikring vil blive offentliggjort, så snart data foreligger i en tilstrækkelig kvalitet.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2023 - Nr. 222

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Boligstøtte ydes enten som boligsikring eller som boligydelse. Boligsikring tildeles ikke-pensionerede samt til førtidspensionister som har fået tildelt førtidspension efter 1. januar 2003. Boligydelse tildeles pensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Boligstøtte afhænger primært af husstandens samlede indkomst, formue, huslejen, boligens størrelse og antal hjemmeboende børn. Pensionister som er ejere og andelshavere kan tildeles boligydelse i form af lån.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation