Gå til sidens indhold

Fortsat stigning i anmeldelser om bedrageri

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2022

Antallet af anmeldelser vedr. bedrageri har været hastigt stigende de sidste ti år. I fjerde kvartal 2022 blev der i alt anmeldt 14.500 bedrageriforbrydelser. Dette svarer til en stigning på 39 pct. i forhold til samme kvartal året før. Til sammenligning var der i alt 2.800 anmeldelser om bedrageri i fjerde kvartal 2012. Det stigende antal anmeldte bedrageriforbrydelser skyldes særligt flere anmeldelser vedr. databedrageri. Siden 2015 er omkring halvdelen af anmeldelserne om bedrageri registreret som databedrageri. I fjerde kvartal 2022 var der 7.000 anmeldelser om databedrageri. Dette svarer til en stigning på 49 pct., i forhold til fjerde kvartal 2021. Antallet af anmeldelser vedr. databedrageri har været stigende siden tredje kvartal 2021, hvor der var 3.500 anmeldelser.

Anmeldelser om bedrageri, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/straf10

Stor stigning i anmeldte butikstyverier

I fjerde kvartal 2022 blev der anmeldt 5.300 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til tredje kvartal 2022. Antallet af anmeldte butikstyverier har overordnet set været faldende frem til fjerde kvartal 2021, hvor der blev anmeldt 3.700 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Herefter har der været en markant stigning, og antallet af anmeldte butikstyverier var i fjerde kvartal 2022 på samme niveau som i første kvartal 2009. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser i kategorierne butikstyveri købmand/supermarked/mejeri og butikstyveri fra andre forretninger.

Anmeldte butikstyverier, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Færre anmeldte indbrud

I det sidste kvartal i 2022 blev der anmeldt 7.500 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 7 pct. i forhold til tredje kvartal. Fordelt på de tre indbrudskategorier, var indbrud i beboelser faldet med 12 pct., indbrud i ubeboede bebyggelser faldt med 3 pct. og indbrud i forretning, virksomhed mv. faldt med 1 pct.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

2. februar 2023 - Nr. 32

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. april 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation