Gå til sidens indhold

Fortsat stigning i anmeldte butikstyverier

Kriminalitet (kvt.) 3. kvt. 2022

I årets tredje kvartal blev der anmeldt 5.000 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på knapt 6 pct. i forhold til andet kvartal 2022. Det stigende antal skyldes særligt flere anmeldelser i kategorierne butikstyveri købmand/supermarked/mejeri og butikstyveri fra andre forretninger. Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende siden fjerde kvartal 2021, hvor der var 3.700 anmeldelser. Det samlede antal anmeldelser for tyveri i alt er dog faldet fra 22.000 anmeldelser i årets andet kvartal til 21.000 anmeldelser i årets tredje kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Anmeldte butikstyverier mv., sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Fald i anmeldte voldsforbrydelser

I årets tredje kvartal blev der anmeldt 7.400 voldsforbrydelser i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 14 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i andet kvartal 2022. Faldet skyldes delvis et fald i vold mod privatperson, som omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold. Faldet skyldes dog primært færre anmeldelser vedr. stalking, som efter en markant stigning i andet kvartal 2022 er faldet og nu ligger på samme niveau som første kvartal 2022. Stalking (§242) indgår i kategorien psykisk vold mv. og har været en selvstændig bestemmelse i straffeloven siden 1. januar 2022. Antallet af anmeldelser for psykisk vold (§243) har til gengæld været stabilt med omkring 100 anmeldelser pr. kvartal siden fjerde kvartal 2019.

Anmeldte voldsforbrydelser, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Flere anmeldelser om bedrageri

Antallet af anmeldelser vedr. bedrageri har været hastigt stigende det seneste år. I årets tredje kvartal blev der anmeldt 13.800 bedrageriforbrydelser. Det svarer til en stigning på 48 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Siden 2015 er omkring halvdelen af anmeldelserne registreret som databedrageri.

Anmeldelser om bedrageri, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/straf10

Nyt fra Danmarks Statistik

18. oktober 2022 - Nr. 352

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. februar 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation