Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

Forskning og udvikling 2021

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2021 er opgjort til 73,3 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Niveauet i 2021 for BNP brugt på FoU var næsten uændret i forhold til 2020. Siden 2010 har FoU-udgifternes andel af BNP ligget tæt omkring 3 pct. Fordelingen mellem hhv. erhvervslivets og den offentlige sektors andel var stabil indtil 2017, hvorefter den offentlige sektors andel har været svagt stigende frem til 2021. I 2021 bidrog erhvervslivet med 44,6 mia. kr. og den offentlige sektor med 28,7 mia. kr. De samlede FoU udgifter er steget med 4,8 mia. kr. i forhold til 2020 (målt i løbende priser).

Udgifter til forskning og udvikling (FoU) i pct. af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp

Stigning i antal årsværk anvendt til forskning og udvikling

I 2021 blev der samlet anvendt 64.700 årsværk til FoU i erhvervslivet og offentlige institutioner. Forskere udgjorde med 46.300 årsværk 72 pct. af de samlede FoU-årsværk. Samlet set steg antallet af årsværk med 4.600 fra 2020 til 2021, hvoraf 2.800 årsværk var forskere. Antallet af teknikere og andet personale - fx laboranter, programmører eller administrativt personale - er med 18.400 årsværk i 2021 steget med 1.800 årsværk sammenlignet med 2020.

Offentlige institutioner havde størst andel af forskere til FoU indsats

FoU-indsatsen i offentlige institutioner svarede i 2021 til 26.200 årsværk, hvoraf 20.000 (76 pct.) var forskere. I erhvervslivet var der i alt 38.500 FoU årsværk, hvoraf 26.300 årsværk (68 pct.) var forskere.

Sverige brugte 3,4 pct. af BNP på forskning og udvikling

Sveriges FoU-udgifter udgjorde 3,4 pct. af BNP i 2021, og siden 2015 har Sverige haft den største andel af BNP til FoU blandt de nordiske lande. Finlands FoU-udgifter udgjorde næsten 3 pct. af BNP i 2021, og var for første gang siden 2014 større end niveauet i Danmark. Niveauet i Danmark har været stabilt på omkring 3 pct. i hele perioden 2013-2021.

Udgifter til FoU i de nordiske lande målt som andel af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp

Islands FoU udgifter udgjorde en stigende andel af BNP i perioden 2019-2021

FoU-udgifternes andel af BNP i Island har været stigende siden 2019 og udgjorde 2,8 pct. af BNP i 2021. Norge havde med 2,0 pct. brugt den laveste andel af BNP på FoU blandt de nordiske lande i 2021. Faldet i andelen af BNP brugt til FoU i Norge skyldes, at stigningen i BNP fra 2020 til 2021 var væsentligt højere end stigningen i udgifter til FoU.

Barcelona-målsætningen

Regeringen har opstillet et mål om, at der årligt skal udføres FoU i Danmark svarende til 3 pct. af BNP. Målet kan genfindes i EU's Barcelona-målsætning, som blev formuleret ved det Europæiske Rådsmøde i marts 2002. Blandt de nordiske lande er det i 2021 kun Sverige, der lever op til Barcelona-målsætningen. Finland, Danmark og Island er tæt på at opfylde målsætningen, mens Norge med en andel på 2,0 pct. af BNP ligger under de øvrige nordiske lande, og også under gennemsnittet for de 27 EU-lande, som i 2021 er 2,3 pct. af BNP.

Samlede udgifter anvendt til forskning og udvikling (FoU)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

57321

57732

62210

65191

64281

66834

66945

68538

73342

Den offentlige sektor

21013

20917

22723

22773

23524

24647

25374

26044

28740

Erhvervslivet

36308

36815

39487

42418

40757

42187

41571

42494

44602

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forsk01

Udvikling i FoU udgifter i de nordiske lande målt som andel af BNP

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

 

pct.

Sverige

3,3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,3

3,4

3,5

3,4

Finland

3,3

3,2

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

Danmark

3,0

2,9

3,1

3,1

2,9

3,0

2,9

3,0

2,9

Island

1,7

1,9

2,2

2,1

2,1

2,0

2,3

2,5

2,8

EU (27)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

Norge

1,7

1,7

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,3

2,0

*Foreløbige tal.
Kilder: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2022 - Nr. 441

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på de to statistikker om hhv. FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet. Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det senest offentliggjorte år. Få mere information om hele statistikområdet på www.dst.dk/fui i statistikdokumentationerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor og Forskning og udvikling i erhvervslivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation