Gå til sidens indhold

Ukrainere stod for 45 pct. af befolkningstilvæksten

Befolkningens udvikling 4. kvt. 2022

I løbet af 2022 indvandrede 31.381 ukrainske statsborgere. I alt var der 121.183 indvandringer i 2022, og personerne med ukrainsk statsborgerskab udgjorde dermed 26 pct. af alle indvandringer. Tilsvarende udvandrede 4.596 ukrainske statsborgere, hvilket gav en nettoindvandring på 26.785 personer med ukrainsk statsborgerskab. Den samlede befolkning i Danmark steg i 2022 med 59.234 personer, og nettoindvandringen af personer med ukrainsk statsborgerskab udgjorde 45 pct. af denne befolkningstilvækst.

Indvandringer og udvandringerKilde: www.statistikbanken.dk/van1aar og van2aar

Færre fødte og flere døde i 2022

Nettoindvandringen (indvandring minus udvandring) på 58.256 bidrog i 2022 til størstedelen af den samlede befolkningstilvækst, idet den naturlige befolkningstilvækst (fødte minus døde) var negativ i 2022, nemlig minus 1.005 personer. Hertil kommer en korrektion på 1.983 personer. Sidst der var en negativ naturlig befolkningstilvækst var i 1988. I løbet af 2022 blev der født 58.430 børn, hvilket var 5.043 færre end i 2021, svarende til 7,9 pct. og 5,3 pct. færre end gennemsnittet over de seneste fem år (2017-2021). I 2022 døde 59.435 personer. Det var 2.283, eller 4,0 pct., flere end i 2021. Denne stigning i antal døde skal ses i sammenhæng med, at de store fødselsårgange fra 1940'erne nu indgår i de ældste aldersgrupper. Den samlede befolkning i aldersgruppen 80 år og ældre voksede med 12.844 personer - eller 4,4 pct. - fra 2022 til 2023.

Fødte og dødeKilde: www.statistikbanken.dk/hisb3

Fertilitetskvotienten faldt til 1.553 i 2022

Den samlede fertilitet faldt i 2022 til 1.553 pr. 1.000 kvinder. Det er et fald efter sidste års stigning. Fertilitetskvotienten i 2022 var den laveste i 35 år, siden den i 1987 var 1.498 pr. 1.000 kvinder. Fertilitetskvotienten er fra 2021 til 2022 faldet for samtlige herkomstgrupper (dansk, indvandrer og efterkommer herkomst) og for alle 5-års-aldersgrupper, undtaget de 45-49-årige.

Den samlede fertilitetskvotient<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1</span></span> pr. 1.000 kvinder (15-49 år)Kilde: www.statistikbanken.dk/fod407

Mindre fald i både kvinders og mænds middellevetid

I 2021/2022 var middellevetiden 79,4 år for mænd og 83,1 år for kvinder. Det svarer til et fald på 0,2 år for mænd og 0,3 år for kvinder siden seneste opgørelse. Kvindernes middellevetid er samlet faldet med et halvt år siden middellevetiden toppede for kvinderne i 2019/2020 med 83,6 år. Mændene har derimod kun oplevet et fald i middellevetiden i seneste periode.

Middellevetid for 0-årigeKilde: www.statistikbanken.dk/hisb7

Befolkningen pr. 1. januar 2023

I løbet af 2022 voksede den danske befolkning med 59.234 personer, så befolkningen pr. 1. januar 2023 bestod af 5.932.654 personer. Det var en befolkningstilvækst på 1,0 pct., hvilket er højere end i 2021, hvor befolkningstilvæksten var på 0,6 pct.

Befolkningens udviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bev107

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2023 - Nr. 44

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation