Gå til sidens indhold

Fald i det fuldførte byggeri i andet kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.548.103 m2
2. kvt. 2022
-7 %
1. kvt.-2. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.299
2. kvt. 2022
+13 %
1. kvt.-2. kvt. 2022

Byggeaktivitet 2. kvt. 2022

Det samlede fuldførte etageareal i andet kvartal 2022 endte på 1,9 mio. m2, hvilket er et fald på 3 pct. i forhold til første kvartal. Faldet ses i fuldførelsen af erhvervsbygninger og øvrige bygningstyper, mens det fuldførte byggeri af beboelsesbygninger steg. Ser man på antallet af fuldførte boliger, blev der i andet kvartal fuldført 10.127 boliger, hvilket er en stigning på 24 pct. i forhold til første kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget for de seneste perioder er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Påbegyndt byggeri faldt også i andet kvartal

I andet kvartal blev der påbegyndt 1,5 mio. m2, hvilket er et fald på 7 pct. i forhold til første kvartal. Faldet i det påbegyndte areal ses inden for alle bygningstyper. Ser man derimod på antallet af boliger, blev der i andet kvartal påbegyndt 7.299 boliger, hvilket er er stigning 13 pct. i forhold til første kvartal. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer tyder på, at væksten i byggeriet kan stilne af

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2022 viser, at en lang periode med positive forventninger til beskæftigelsen inden for bygge og anlæg nu er vendt til forventninger om faldende beskæftigelse. Også forventningerne til ordreindgangen er faldet gennem de seneste måneder. Samtidig har den sammensatte indikator for byggeret været nedadgående siden marts.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2. kvt. 2022
i forhold til

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt. 2022

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

2079

1951

1974

1668

1548

-7

Beboelsesbygninger

1037

965

1056

844

808

-4

Erhvervsbygninger1

620

615

540

463

448

-3

Øvrige bygninger2

422

371

378

361

292

-19

Fuldført

2012

1836

1958

1975

1916

-3

Beboelsesbygninger

988

960

921

958

1044

9

Erhvervsbygninger1

584

523

528

599

517

-14

Øvrige bygninger2

440

353

509

418

355

-15

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2. kvt. 2022
i forhold til

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt. 2022

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

10726

8155

8544

6463

7299

13

Enfamiliehuse1

3614

3888

3659

3507

3066

-13

Etagebyggeri

5392

3647

4165

2401

3548

48

Øvrige bygninger2

1720

620

720

556

684

23

Fuldført

9685

8662

8726

8149

10127

24

Enfamiliehuse1

3581

3489

3313

3684

3734

1

Etagebyggeri

4932

3988

3818

3701

5327

44

Øvrige bygninger2

1172

1185

1594

764

1066

40

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

7

2

4

6

 

2

0

0

4

Antal boliger

8

-3

4

3

 

3

-3

-3

5

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.548.103 m2
2. kvt. 2022
-7 %
1. kvt.-2. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.299
2. kvt. 2022
+13 %
1. kvt.-2. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

19. august 2022 - Nr. 282

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation