Gå til sidens indhold

Danskere har oftere bijob end EU-gennemsnittet

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 1. kvt. 2022

Andelen af beskæftigede 15-74-årige i Danmark, der havde mere end et job, var 7,1 pct. i første kvartal 2022. Dermed placerer Danmark sig et godt stykke over EU-27-gennemsnittet på 3,9 pct. Den højeste andel med bijob i EU havde Nederlandene med 10,1 pct., mens Island som EFTA-land fulgte lige efter med 10,0 pct. De laveste andele havde Bulgarien med 0,3 pct. og Rumænien med 0,5 pct. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse offentliggjort af Eurostat.

Andel af beskæftigede med bijob, 15-74-årige. 1. kvt. 2022Kilde: Eurostat, Labour Force Survey

Bijob i Danmark var mere ligeligt fordelt på kønnene end EU-gennemsnittet

I Danmark var andelen med bijob 7,0 pct. for kvinder og 7,1 pct. for mænd. EU-27-gennemsnittet var på 4,3 pct. for kvinder og 3,6 pct. for mænd. I Island havde 11,3 pct. af de beskæftigede kvinder to eller flere job - den højeste andel blandt de europæiske kvinder i første kvartal i år. Den næsthøjeste andel med bijob havde de beskæftigede kvinder i Nederlandene med 10,4 pct. For mændenes vedkommende havde Nederlandene med 9,8 pct. den højeste andel.

Bijob var mest udbredt blandt beskæftigede med videregående uddannelse

I Danmark var bijob mest udbredt blandt beskæftigede med videregående uddannelse med en andel i første kvartal på 7,8 pct. Andelen for beskæftigede med gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse var 7,4 pct. og 5,0 pct. for beskæftigede med grundskolen som højest fuldførte uddannelse. EU-gennemsnittet udgjorde til sammenligning 4,8 pct. blandt beskæftigede med videregående uddannelse, 3,5 pct. blandt beskæftigede med gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse og 3,0 pct. for grundskoleuddannede.

I Frankrig var bijob mest udbredt uden videregående uddannelse

I modsætning til Danmark og de fleste andre lande var det i Frankrig med 6,0 pct. blandt de grundskoleuddannede, der var flest beskæftigede med mere end et job, mens dette kun var tilfældet for 4,2 pct. af de beskæftigede med en videregående uddannelse. Island havde med 13,5 pct. den højeste andel af beskæftigede med videregående uddannelse med bijob, mens andelen på 8,0 pct. var væsentligt lavere for beskæftigede med grundskoleuddannelse.

Andel af beskæftigede med bijob, 15-74-årige. 1. kvt. 2022

 

Køn

Uddannelse

 

I alt

 

Mænd

 

Kvinder

 

Grundskole-
uddannelse
 

Gymnasial eller
erhvervsfaglig
uddannelse

Videregående
uddannelse
 

 

pct.

EU-271

3,9

3,6

4,3

3,0

3,5

4,8

Nederlandene

10,1

9,8

10,4

8,5

10,6

10,5

Island

10,0

8,8

11,3

8,0

7,4

13,5

Schweiz

7,5

5,4

9,9

5,6

7,4

8,2

Finland

7,5

7,0

8,1

7,7

7,2

7,8

Serbien

7,4

9,7

4,5

Danmark

7,1

7,1

7,0

5,0

7,4

7,8

Norge

6,6

6,3

7,0

7,4

6,5

6,4

Estland

6,4

5,3

7,5

4,7

9,6

Sverige

5,8

5,5

6,1

5,3

5,7

6,0

Litauen

5,6

5,7

5,5

2,7

8,6

Østrig

5,4

5,5

5,4

2,4

4,0

8,3

Belgien

5,4

5,5

5,2

2,0

4,6

6,7

Portugal

5,2

5,4

5,0

2,8

3,5

9,0

Malta

4,8

6,0

3,2

3,2

5,5

5,4

Tyskland

4,5

4,0

5,1

3,8

4,5

4,8

Frankrig

4,5

3,1

5,9

6,0

4,4

4,2

Polen

4,3

5,2

3,3

3,3

3,8

5,3

Slovenien

4,2

4,7

3,6

2,8

6,0

Irland

3,9

4,5

3,3

5,2

3,4

4,1

Letland

3,8

3,8

3,8

2,4

5,9

Luxembourg

3,7

4,1

3,3

3,6

3,7

Tjekkiet

3,0

3,0

2,9

0,9

2,0

5,7

Cypern

2,8

3,3

2,3

3,0

3,3

Spanien

2,7

2,4

3,0

1,8

2,3

3,5

Grækenland

1,6

1,8

1,3

1,6

1,3

1,8

Kroatien

1,4

2,0

0,8

0,9

2,3

Ungarn

1,4

1,5

1,3

1,1

2,3

Italien

1,4

1,2

1,7

0,8

1,0

2,8

Slovakiet

1,4

1,2

1,5

0,9

2,3

Rumænien

0,5

0,6

0,4

0,6

Bulgarien

0,3

0,5

1EU-27 (uden Storbritannien).
Kilde: Eurostat, Labour Force Survey

Nyt fra Danmarks Statistik

11. august 2022 - Nr. 276

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

 Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper og afgrænsninger i de europæiske lande, og artiklens tal for ledighed og beskæftigelse for Danmark adskiller sig derfor fra de registerbaserede opgørelser. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation