Gå til sidens indhold

Stor stigning i deltidsarbejde i fjerde kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2022

I fjerde kvartal 2022 var der 775.000 personer i alderen 15-74 år, som arbejdede på deltid. Det er det højeste niveau, der er målt i Arbejdskraftundersøgelsen. Det er samtidig en stigning på 40.000 personer i forhold til tredje kvartal 2022 og modsvarer dermed et fald på 29.000 heltidsbeskæftigede. Antallet af beskæftigede, som arbejder på deltid, har været stigende de sidste to år, idet stigningen er mest udtalt blandt den yngste og ældste del af de beskæftigede. I alt er det omkring hver fjerde af de beskæftigede, som arbejder på deltid, fordelt på 27 pct. af lønmodtagerne og 14 pct. af de selvstændige.

Antal deltidsbeskæftigede i aldersgruppen 15-74 år. 1. kvt. 2016 - 4. kvt. 2022, ikke sæsonkorrigeretKilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen baseret på AKU-beskæftigelse

Særligt de ældre i arbejdsstyrken arbejder mere på deltid

De 55-74-årige stod for den største stigning i deltidsbeskæftigelsen på 14 pct. fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022. Udviklingen for denne aldersgruppe skyldes primært beskæftigede med en videregående uddannelse. Som forklaring angiver de generelt, at hovedårsagen er, at de foretrækker et deltidsarbejde frem for et heltidsarbejde, og det er derfor deres egen beslutning.

Stigning blandt unge i deltidsbeskæftigelse sker især blandt studerende

Der var en stor stigning i deltidsbeskæftigelse blandt de 15-24-årige, som steg med 9 pct., mens heltidsbeskæftigelsen faldt med 3 pct. På samme tid angav et stigende antal i denne aldersgruppe, at studier var årsagen til ikke at arbejde heltid. Det er dermed den primære grund til stigningen i deltidsbeskæftigede i aldersgruppen 15-24 år. Aldersgruppen 25-39 år havde som den eneste en reduktion i antallet af deltidsbeskæftigede på 3 pct. siden fjerde kvartal 2021. I denne aldersgruppe var der et faldende antal personer, som angav, at de ufrivilligt arbejder deltid og ville foretrække et heltidsarbejde.

Ændring i deltids- og heltidsbeskæftigelse fordelt på aldersgrupper, 4. kvt. 2021 - 4. kvt. 2022Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen

Størst tilgang blandt personer med lang videregående uddannelse

Fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022 er antallet af deltidsbeskæftigede samlet steget med 5 pct. Stigningen var med 14 pct. størst blandt de deltidsbeskæftigede med en lang videregående uddannelse. I samme periode steg antallet af heltidsbeskæftigede med en videregående uddannelse med 3 pct. For deltidsbeskæftigede med gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse har der med 7 pct. ligeledes været en markant stigning fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022, mens antallet af heltidsbeskæftigede i samme periode faldt med 1 pct. for denne gruppe.

Ændring i deltids- og heltidsbeskæftigelse fordelt på uddannelsesniveau, 4. kvt. 2021 - 4. kvt. 2022Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen

Både den sæsonkorrigerede beskæftigelse og AKU-ledighed steg

I fjerde kvartal steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse med 8.000 personer. Den lille stigning kan deles op i den ovenfor omtalte store stigning i antallet af deltidsbeskæftigede og det markante fald i heltidsbeskæftigelsen. Den sæsonkorrigerede AKU-ledighed steg med 7.000 personer. Tallene svarer til en uændret beskæftigelsesfrekvens på 76,7 pct., mens AKU-ledighedsprocenten i forhold til tredje kvartal steg med 0,2 procentpoint til 4,8 pct. af arbejdsstyrken i fjerde kvartal. Den stigende ledighed ses mest blandt de grupper af ledige, som ikke modtager ledighedsydelser.

Ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke i aldersgruppen 15-64 år, sæsonkorrigeret

 

4. kvt.
2021

3. kvt.
2022

4. kvt.
2022

Ændring
4. kvt. 2021
- 4. kvt. 2022

Ændring 3. kvt.
- 4. kvt. 2022

 

1.000 personer

Beskæftigede

2.846

2.874

2.882

36

8

AKU-ledige

137

139

146

9

7

Uden for arbejdsstyrken

734

723

728

-6

4

 

Pct.

Beskæftigelsesfrekvens

76,6

76,9

76,7

0,2

-0,2

AKU-ledighedsprocent

4,6

4,6

4,8

0,2

0,2

Erhvervsfrekvens

80,3

80,6

80,6

0,4

0,0

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2023 - Nr. 57

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation