Gå til sidens indhold

Ledige søger job i kortere tid

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2022

Andelen af ledige, som har søgt arbejde i to måneder eller mindre, er steget. I tredje kvartal 2022 udgjorde den 62,8 pct. af samtlige ledige, mens den i tredje kvartal 2018 udgjorde 49,1 pct. Gruppen af ledige, som har søgt arbejde i over to år, er samtidig blevet mindre og udgør nu kun 4,6 pct. af de ledige i modsætning til 8,9 pct. i tredje kvartal 2018.

Ledighedsandele fordelt på jobsøgningstid. 1. kvt. 2018-3. kvt. 2022, ikke sæsonkorrigeretKilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen baseret på AKU-ledighed

Den lavere søgeperiode afspejles også i lav langtidsledighed

I tredje kvartal var den samlede AKU-ledighed på 149.000. Heraf havde 93.000 søgt arbejde i under to måneder, 35.000 havde søgt arbejde i 3-12 måneder, 14.000 havde søgt arbejde i 13-24 måneder, og 7.000 personer havde søgt arbejde i over to år. Især antallet af ledige, der har været jobsøgende i over to år, er faldet markant og er på sit laveste niveau siden 2009. Dette afspejles også i den registerbaserede langtidsledighed, som kan findes i Statistikbanken: www.statistikbanken.dk/AULK04. De ledige, der beskrives i denne Nyt, er AKU-ledige, som dækker over samtlige personer uden arbejde, som søger arbejde og er klar til at tage et job. Se mere i kilder og metoder nedenfor.

Aldersgruppen 35-44 år har længere jobsøgningsperioder

De 35-44-årige var i tredje kvartal med 34 pct. den aldersgruppe, hvor flest havde søgt arbejde i mere end et år. Især var der med 26,4 pct. en relativt stor andel af aldersgruppen, som havde været jobsøgende i 13-24 måneder. Dette interval er præget af personer, som trådte ind i ledighed i perioden, hvor COVID-19 var på sit højeste. Personer mellem 15 og 24 år har generelt været jobsøgende i kort tid. Gruppen er præget af mange studerende, som især i tredje kvartal begynder at søge og stå til rådighed for arbejde - både efter og ved siden af deres studie. Kigges der på forskellen mellem kønnene, har ledige kvinder generelt tendens til at have søgt i kortere tid end mænd - især intervallet 13-24 måneder er mere fremtrædende blandt mændene.

Fordelingen af jobsøgningsperiode på køn og alder, 3. kvartal 2022Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen

Stadigt flere træder ind i arbejdsstyrken

Siden 2014 er erhvervsfrekvensen (andelen af befolkningen, der enten er beskæftigede eller ledige) steget fra 76 pct. af de 15-74-årige til nu næsten 81 pct. Igennem stort set hele perioden har stigningen været trukket af stigende beskæftigelse, men i tredje kvartal er stigningen i arbejdsstyrken fordelt ligeligt på øget beskæftigelse og ledighed. Det er især den del af de ledige, som ikke modtager dagpenge og kontanthjælp, der forårsager den stigende ledighed. I tredje kvartal er den sæsonkorrigerede AKU-ledighed således steget fra 4,2 pct. til 4,6 pct. af arbejdsstyrken.

Ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke, sæsonkorrigeret

 

3. kvt. 2021

2. kvt. 2022

3. kvt. 2022

Ændring
2. kvt. - 3. kvt.
2022

 

1.000 personer

Beskæftigede

2852

2868

2882

14

AKU-ledige

131

127

138

11

Uden for arbejdsstyrken

741

732

723

-9

 

Pct.

Beskæftigelsesfrekvens

76,6

77,0

77,0

0,0

AKU-ledighedsprocent

4,4

4,2

4,6

0,4

Erhvervsfrekvens

80,1

80,4

80,7

0,3

Nyt fra Danmarks Statistik

23. november 2022 - Nr. 392

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation