Gå til sidens indhold

Hjemmearbejde er mere udbredt end før COVID-19

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2022

Andelen af beskæftigede, som hyppigt arbejdede hjemme, var 10,9 pct. i andet kvartal 2022. Det er et fald på 3,4 procentpoint fra første kvartal. Niveauet for hyppigt hjemmearbejde var dog fortsat højere, end det var, inden COVID-19-pandemien ramte Danmark. I de fire kvartaler, før COVID-19-pandemien startede i første kvartal 2020, lå andelen således i gennemsnit på 7,8 pct. Kvartalet med størst andel af hyppigt hjemmearbejde under pandemien var første kvartal 2021 med 28,3 pct. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Andel af hjemmearbejde, 15-64 år.Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Ansatte i den private sektor arbejder igen hyppigst hjemmefra

Der var i andet kvartal 11,9 pct. af de privatansatte, som svarede, at de hyppigt havde arbejdet hjemmefra, mens det blandt offentligt ansatte var 8,3 pct. Normalt er hyppigt hjemmearbejde mere udbredt i den private sektor, men dette ændrede sig under COVID-19-pandemien, hvor en markant højere andel af offentligt ansatte hyppigt arbejdede hjemme. Efter genåbningen af samfundet er det igen i det private, man oftest støder på hyppigt hjemmearbejde, men i begge sektorer er andelen af hyppigt hjemmearbejde højere end før pandemien. I den private sektor er niveauet fra de fire kvartaler inden pandemien til andet kvartal 2022 steget med 3,6 procentpoint, mens det i den offentlige sektor er steget med 1,7 procentpoint.

Andel af hyppigt hjemmearbejde fordelt på sektor, 15-64 år.Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen

Store forskelle i tilbagevenden til fysisk fremmøde imellem brancher

Selvom nogle brancher nærmer sig et niveau af hjemmearbejde som inden COVID-19, så er nogle brancher ikke vendt tilbage til det gamle niveau. I branchen information og kommunikation arbejdede 14,0 pct. hyppigt hjemme i andet kvartal 2019. Under den første nedlukning i andet kvartal 2020 steg andelen til 58,0 pct., hvorefter den er faldet i andet kvartal 2022 til 31,9 pct. En anden branche med en markant udvikling er finansiering og forsikring, der inden COVID-19 havde en andel på 8,4 pct., som hyppigt arbejdede hjemme. I andet kvartal 2020 lå andelen på 51,1 pct., mens den i andet kvartal 2022 udgjorde 18,2 pct.

Andel af hyppigt hjemmearbejde fordelt på brancher, 15-64 år.

 

2. kvt. 2019

2. kvt. 2020

2. kvt. 2021

2. kvt. 2022

 

pct.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

28,0

26,2

21,5

23,3

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5,2

20,4

14,8

7,7

Bygge og anlæg

6,8

10,5

6,3

5,8

Handel og transport mv.

4,7

11,5

10,6

7,2

Information og kommunikation

14,0

58,0

49,7

31,9

Finansiering og forsikring

8,4

51,1

50,0

18,2

Ejendomshandel, udlejning og

 

 

 

 

erhvervsservice

11,5

35,7

26,4

16,3

Offentlig administration og undervisning

9,0

51,1

36,9

12,6

Sundhed

5,7

15,5

9,8

6,4

Kultur, fritid og anden service

10,2

26,7

24,9

14,2

Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Eftersom beskæftigelse og ledighed nu kun i mindre grad er påvirket af de særlige omstændigheder afstedkommet af COVID-19, kan perioden med ekstreme udsving nu behandles mere fuldstændigt i sæsonkorrektionen. Derfor er tidsserierne for sæsonkorrigeret beskæftigelse, ledighed og personer uden for arbejdsmarkedet gennemgået og behandlingen af outliers i sæsonkorrektionen er forbedret. Gennem-gangen af sæsonmodellerne påvirker de sæsonkorrigerede tal i statistikbanken tilbage til første kvartal 2019.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. august 2022 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation