Gå til sidens indhold

Serviceerhvervene forventer fremgang i foråret

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
februar 2023
Ændring 0 point
januar - februar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -17
februar 2023
Ændring -2 point
januar - februar

Konjunkturbarometer for erhvervene februar 2023

Efter en periode med forventninger om faldende beskæftigelse og omsætning, er der nu en overvægt af virksomheder i serviceerhvervene, der forventer stigende omsætning og stigende beskæftigelse. Det kommer samtidig med, at der er færre virksomheder, der forventer at sætte priserne op. Det sidste gør sig også gældende for industrien, hvor der i februar er et stort fald i andelen af virksomheder, der forventer stigende salgspriser. Her er nettotallet faldet fra 27 i januar til 5 i februar. Det dækker også over, at flere underbrancher i industrien nu forventer at sætte priserne ned de kommende tre måneder.

Udviklingen i serviceerhvervenes forventninger til de kommende tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/kbs1

Prisstigningernes påvirkning af erhvervslivet aftager

I konjunkturbarometrene spørger vi for tiden virksomhederne om, i hvor høj grad de er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser, problemer med leverancer af energi og varer samt deres risiko for afvikling. I denne måned viser tallene, at udfordringerne aftager over hele linjen, men især de stigende priser påvirker i mindre grad virksomhederne. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx) for februar.

Mangel på varmepumper presser vvs-branchen

Udviklingen i produktionsbegrænsninger for bygge og anlæg viser, at manglen på materialer er aftagende og nu kun rammer 8 pct. af virksomhederne, hvilket er den laveste andel siden marts 2021 før forsyningsudfordringerne begyndte. Billedet er dog anderledes for VVS-branchen, hvor det stadig er 30 pct. af virksomhederne der får begrænset deres produktion på grund af mangel på materialer. Her melder de specifikt om, at det er svært at skaffe varmepumper. For de andre produktionsbegrænsninger og for serviceerhverv er udviklingen uændret fra januar til februar.

Detailhandlens pessimisme er mindsket

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i februar viser en stigning for detailhandlen, men dog fra et meget lavt niveau. Indikatoren er således steget fra minus 32 i januar til minus 24 i februar båret frem af mindre negativ faktisk omsætning og en faldende lagerbeholdning. For industri og serviceerhverv er er udviklingen i niveauet uændret på månedsbasis, mens bygge og anlæg er svagt faldende på grund af en nedgang i beskæftigelsesforventning og ordrebeholdning.

Tillidsindikatorerne stiger

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, stiger fra 87,0 i januar til 88,9 i februar. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser økonomien, stiger fra 78,0 i januar til 79,4 i februar. Erhvervstilliden er nu i det højeste niveau siden september, hvor faldet under det neutrale niveau på 100 tog fart.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Februar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2022

2023

 

Feb.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

105,4

79,6

72,0

76,8

75,3

78,0

79,4

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

109,6

92,6

86,6

88,2

85,5

87,0

88,9

Industri

Sammensat (bk, sk)

-2

-10

-16

-15

-17

-15

-15

 

Produktionsforventning (sk)

9

-8

-14

-10

-14

-10

-2

 

Ordrebeholdning (bk)

-8

-14

-21

-21

-25

-23

-27

 

Færdigvarelagre (bk)

7

8

12

13

11

13

15

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

4

-19

-17

-16

-15

-15

-17

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

13

-13

-14

-13

-11

-10

-12

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-5

-24

-20

-19

-19

-20

-22

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

14

1

-2

0

-3

-3

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

15

2

-1

-1

-4

-6

-3

 

Forventet omsætning (sk)

27

4

0

4

1

5

5

 

Faktisk forretningssituation

0

-3

-4

-4

-7

-7

-9

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-1

-24

-34

-35

-34

-32

-24

 

Faktisk omsætning (sk)

-5

-36

-42

-48

-46

-48

-36

 

Forventet omsætning (sk)

2

-12

-30

-25

-22

-12

-16

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

1

25

31

33

35

35

21

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
februar 2023
Ændring 0 point
januar - februar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -17
februar 2023
Ændring -2 point
januar - februar

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2023 - Nr. 55

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation