Gå til sidens indhold

Detailsalget steg i januar

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+2,3 %
December 2022 - januar 2023

Detailomsætningsindeks januar 2023

Detailsalget steg 2,3 pct. fra december til januar, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Fremgangen i detailsalget i januar dækker over stigninger i alle tre varegrupper. Størst var stigningen i fødevarer og andre dagligvarer med en stigning på 3,1 pct., mens beklædning mv. og andre forbrugsvarer steg med hhv. 2,6 pct. og 1,5 pct. Hvis salget opdeles på discountforretninger og supermarkeder ses, at discountforretninger gennem 2022 har haft fremgang, mens salget i supermarkeder lå mere stabilt, læs mere nedenfor.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget var 6,2 pct. lavere end i januar 2022

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 6,2 pct. lavere i januar 2023 i forhold til samme måned 2022. Nedgangen ses inden fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer der faldt med hhv. 6,7 pct. og 7,4 pct. Beklædning mv. var 3,7 pct. højere i januar 2023 i forhold til samme måned året før.

Der blev brugt flere penge i discountforretningerne

Værdiindekset, der belyser omsætningsudviklingen i løbende priser, viser, at værdien af salget i discountforretninger er steget markant mere end værdien af salget i supermarkeder gennem året 2022. I forhold til december 2021 var værdien af salget i discountforretningerne 13,5 pct. større end i 2022, mens supermarkederne oplevede et fald i værdien af salget på 2,7 pct.

Detailomsætningsindeks, værdiindeks, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks.

Den samlede detailhandel steg i værdi, mens mængden var faldende

Når detailhandlen udelukkende korrigeres for prisudvikling, ses et fald gennem de seneste 12 måneder. Omvendt steg værdiindekset i samme periode, hvilket betyder, at afstanden mellem værdiindekset og mængdeindekset er vokset frem mod januar 2023 i takt med, at inflationen er steget, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:43.

Detailhandlen i løbende 12-måneders perioder sammenholdt med inflation. Januar 2019 - januar 2023Kilde: Data fra: Eurostat HICP - inflation. Særkørsel af www.statistikbanken.dk/deta152, værdiindeks hhv. mængdeindeks i løbende 12-måneders perioder.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

2023

 

2022-2023

 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

 

Aug.
-okt.

Nov.
-jan.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

106,6

106,3

104,5

104,7

102,6

104,9

 

105,8

104,1

Fødevarer og andre dagligvarer

98,3

95,9

96,5

95,2

92,8

95,7

 

96,9

94,6

Beklædning mv.

105,1

108,4

102,9

109,8

103,9

106,6

 

105,5

106,8

Andre forbrugsvarer

115,7

116,8

113,3

113,6

112,7

114,3

 

115,3

113,5

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,3

-0,3

-1,7

0,2

-2,0

2,3

 

-0,8

-1,6

Fødevarer og andre dagligvarer

1,6

-2,4

0,6

-1,3

-2,5

3,1

 

0,6

-2,4

Beklædning mv.

0,2

3,1

-5,1

6,7

-5,4

2,6

 

-0,9

1,3

Andre forbrugsvarer

-0,8

0,9

-3,0

0,2

-0,8

1,5

 

-2,1

-1,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

2022

2023

 

2021-2022

2022-2023

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

 

Nov.
-jan.

Nov.
jan.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

120,8

131,3

101,2

112,0

121,3

94,9

 

117,7

109,4

Fødevarer og andre dagligvarer

99,6

114,0

92,7

93,8

105,7

86,5

 

102,1

95,4

Beklædning mv.

117,9

133,5

83,3

115,8

134,4

86,4

 

111,6

112,2

Andre forbrugsvarer

143,7

148,9

114,0

130,3

134,7

105,6

 

135,6

123,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

1,6

3,9

12,9

-7,3

-7,6

-6,2

 

5,5

-7,1

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,5

-1,5

-3,0

-5,8

-7,2

-6,7

 

-1,6

-6,6

Beklædning mv.

16,6

39,0

108,3

-1,8

0,7

3,7

 

41,1

0,6

Andre forbrugsvarer

0,8

3,2

20,8

-9,4

-9,6

-7,4

 

6,7

-8,9

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+2,3 %
December 2022 - januar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2023 - Nr. 61

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation